• 07/12/2023

  Thành phố Bến Tre: Thi đua “Đồng Khởi mới” tạo động lực, khí thế mạnh mẽ hướng đến xây dựng thành công đô thị loại I

  ​​​Qua 03 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Chỉ thị số 01-CT/TU), Thành ủy Bến Tre đã và đang có những cách làm sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả và phù hợp thực tiễn, huy động được sự đồng thuận, thu hút sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện thi đua “Đồng Khởi mới”, qua đó tạo động lực và sự chuyển biến mạnh mẽ Thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra.

 • 07/12/2023

  Chi bộ ấp Giồng Xoài điển hình trong thi đua “Đồng Khởi mới”

  ​​​Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được Chi bộ ấp Giồng Xoài, xã An Đức (Ba Tri) tập trung thực hiện, qua đó làm cho phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” lan tỏa đến từng hộ gia đình, từng người dân, góp phần cổ vũ, động viên mọi người tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” bằng những hành động cụ thể, thiết thực, thể hiện sự “đồng thuận”, quyết tâm đưa kinh tế, xã hội ở địa phương phát triển toàn diện.

 • 06/12/2023

  Thông tin phục vụ lãnh đạo số tháng 12/2023

  ​​​TRONG SỐ NÀY 1. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG BAN HÀNH CHỈ THỊ SỐ 26-CT/TW VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẾT GIÁP THÌN NĂM 2024 2. MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHỈ ĐẠO CỦA BAN THƯỜNG VỤ, THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

 • 06/12/2023

  Khai mạc kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI

  ​​​Sáng ngày 6/11/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI khai mạc kỳ họp thứ XI. Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh; đồng chí Huỳnh Quang Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Lê Văn Khê, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

 • 06/12/2023

  Ngành du lịch chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

  ​​​Cán bộ, công chức cấp huyện, xã là nguồn nhân lực có vai trò chủ chốt trong tham mưu chủ trương, chính sách và thực hiện tốt công tác định hướng phát triển du lịch (DL) khi gần gũi người dân, nắm rõ tình hình cũng như những yếu tố đang tác động đến DL địa phương. Vì vậy, trong công tác phát triển nguồn nhân lực DL cho tỉnh, việc bồi dưỡng cho cán bộ quản lý DL tại cơ sở là một trong những việc quan trọng được Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch (VHTT&DL) quan tâm chú trọng thực hiện.

Văn bản mới