Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh lần 2 lệ kỳ tháng 2-2023

01/03/2023

Ngày 27-2-2023, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh có Thông báo số 105/TB-VPĐĐBQH&HĐND về thời gian tiếp công dân (TCD) của Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre.

Theo đó, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến sẽ tiếp công dân (TCD) lệ kỳ tháng 2-2023 (lần 2), vào lúc 8 giờ ngày 2-3-2023 (thứ Năm).

 

Địa điểm TCD tại UBND xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam. Thành phần dự TCD gồm lãnh đạo đại diện các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Thường trực HĐND huyện Mỏ Cày Nam, Thường trực HĐND, UBND xã An Định và công chức tiếp dân xã.

 

 

Nguồn: baodongkhoi.vn