Định hướng viết tin, bài Website Tỉnh ủy tháng 02/2024

06/02/2024

1. Tuyên truyền việc lãnh đạo cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Tỉnh uỷ năm 2024; công tác triển khai nhiệm vụ năm 2024 tại các ngành, địa phương.

 

2. Phản ánh không khí chuẩn bị và đón mừng năm mới 2024, mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn của các cấp, các ngành, các tổ chức và Nhân dân; công tác thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người nghèo, Nhân dân vùng kinh tế mới,…

 

3. Tiếp tục tuyên truyền công tác triển khai, quán triệt các văn kiện Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động, triển khai thực hiện các phong trào thi đua trong năm 2024, nhất là phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trên các lĩnh vực.

 

4. Tiếp tục tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII Hội Cựu chiến binh Việt Nam; công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

 

5. Thông tin, phản ánh kịp thời: Các hoạt động nổi bật của lãnh đạo tỉnh và các cuộc làm việc, hội nghị, các chuyến đi cơ sở của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; hoạt động của các cấp ủy. Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, ngày truyền thống, các hoạt động, sự kiện chính trị quan trọng của cả nước, của tỉnh Bến Tre nói riêng diễn ra trong tháng 02/2024.

 

6. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong ứng phó với xâm nhập mặn.

 

Ban biên tập