Tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hợp tác xã phi nông nghiệp

25/10/2023

Ngày 24-10-2023, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các hợp tác xã (HTX) phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2023. Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế tập thể (KTTT).

Chủ trì hội nghị.

 

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - phụ trách Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh cùng chủ trì.

Toàn tỉnh Bến Tre hiện có 172 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp và phi nông nghiệp. Trong đó có 28/40 HTX phi nông nghiệp đang hoạt động, với 14.321 thành viên, vốn điều lệ 254,98 tỷ đồng, chiếm 79,5% tổng vốn điều lệ HTX trên các lĩnh vực đã đăng ký trên địa bàn tỉnh. Phần lớn các HTX đã nhận thức được chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khuyến khích phát triển KTTT, HTX. Trình độ đội ngũ quản lý, điều hành, lao động tại các HTX phi nông nghiệp được nâng lên, từng lúc có ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động.

Tại hội nghị đối thoại, đại diện các HTX, Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) đã thẳng thắn kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề cần được quan tâm tháo gỡ cho HTX. Cụ thể, như về điều kiện kết nạp thành viên mới vào QTDND và tỷ lệ huy động tiền gửi của thành viên. Vấn nạn xe dù, bến cóc chưa được giải quyết dứt điểm, gây khó khăn cho HTX vận tải cần có giải pháp xử lý xe dù, bến cóc.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

 

Về giảm thuế giá trị gia tăng và giãn nợ tiền vay ngân hàng trong đầu tư mới xe buýt, điều chỉnh lại nợ xấu cho HTX vận tải… Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đã giải đáp, làm rõ những vấn đề mà các HTX quan tâm và có kiến nghị, đề xuất.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đã khẳng định vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển KTTT các cấp. Đồng thời chỉ đạo các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX phi nông nghiệp, theo hướng đảm bảo về nguồn lực, năng lực tổ chức, điều hành kinh doanh, dịch vụ, chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng HTX kiểu mới hiệu quả trên địa bàn tỉnh theo chủ trương của trung ương gắn với thế mạnh của từng ngành, địa phương.

Tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hồ Thị Hoàng Yến đã yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho các HTX phi nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững trong thời gian tới. Trong đó, tập trung các giải pháp tháo gỡ, giải quyết những vấn đề kiến nghị, đề xuất của các HTX phi nông nghiệp, để đảm bảo điều kiện cho HTX ổn định hoạt động và hoạt động ngày càng có hiệu quả.

Theo baodongkhoi.vn