Huyện Chợ Lách xét duyệt nghĩa vụ quân sự chuẩn bị nguồn tuyển quân năm 2024

15/10/2023

Ngày 10/10/2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Chợ Lách tổ chức hội nghị xét duyệt nghĩa vụ quân sự cấp huyện lần 1 năm 2023, chuẩn bị nguồn tuyển quân năm 2024. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Phạm Anh Linh, Thượng tá Nguyễn Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng; Thượng tá Võ Văn Thương, Trưởng Công an huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

 

Đại diện Hội đồng NVQS các xã, thị trấn lần lượt báo cáo kết quả xét duyệt NVQS lần 1, trình bày danh sách công dân nam tạm hoãn gọi nhập ngũ năm 2024, danh sách đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe NVQS, danh sách xét duyệt vào lực lượng dân quân tự vệ.

 

Đối tượng xét duyệt là công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ phải đưa ra xét duyệt 100%.

 

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn của trên về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, các thành viên Hội đồng NVQS huyện cho ý kiến đóng góp từng loại danh sách, từng trường hợp tạm hoãn, miễn gọi công dân nhập ngũ. Sau đó đại diện Hội đồng NVQS các xã, thị trấn giải trình các ý kiến. Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện kết luận từng loại danh sách và biểu quyết thông qua.

Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Phạm Anh Linh phát biểu kết luận hội nghị

 

Thông qua hội nghị nhằm xem xét, tuyển chọn những công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ có đủ các tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khỏe, trình độ học vấn để gọi sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe NVQS, làm cơ sở tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ xây dựng quân đội năm 2024.

 

Việt Cường