Hội nghị trực tuyến Văn phòng Tỉnh ủy với văn phòng cấp ủy huyện và tương đương 6 tháng đầu năm 2022

05/08/2022

Sáng 5-8-2022, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thái Bình chủ trì hội nghị trực tuyến Văn phòng Tỉnh ủy (VPTU) với văn phòng cấp ủy huyện và tương đương 6 tháng đầu năm 2022.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu VPTU có các đồng chí là Chánh văn phòng (hoặc phụ trách văn phòng) các đảng ủy của Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ban lãnh đạo VPTU; trưởng, phó các phòng trực thuộc; Giám đốc Nhà khách Bến Tre; chuyên viên Phòng Tổng hợp.

Tại điểm cầu các huyện, thành phố có đại diện ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên văn phòng các huyện ủy, thành ủy; đại diện thường trực và cán bộ văn phòng một số xã, phường, thị trấn tham dự hội nghị.

Phó chánh VPTU Nguyễn Thị Quyên báo cáo tóm tắt sơ kết tình hình hoạt động của văn phòng cấp ủy 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

6 tháng đầu năm, trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. Với nỗ lực phấn đấu cao của tập thể cán bộ, công chức, hoạt động của văn phòng cấp ủy các đơn vị được đảm bảo kịp thời, chất lượng ngày càng được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy.

Văn phòng các cấp ủy đã tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nhất là thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết cấp ủy năm 2022. Các mặt công tác như: Tổ chức cán bộ, lưu trữ bảo mật thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, công tác phối hợp, công tác quản lý tài chính - tài sản... được thực hiện đúng theo quy định, kịp thời, chu đáo.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận nhiều vấn đề: Sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Thường trực cấp ủy; trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ của VPTU. Đánh giá về chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu trong xây dựng chương trình làm việc, phối hợp chuẩn bị nội dung hội nghị, chế độ thông tin báo cáo. Đánh giá về chất lượng, hiệu quả công tác phục vụ về ứng dụng công nghệ thông tin; công tác tham mưu quản lý tài chính, tài sản phục vụ cho hoạt động của cấp ủy và các ban đảng; công tác thu nộp đảng phí. Công tác tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên văn phòng. Công tác phối hợp giữa văn phòng với các ban đảng, các ngành liên quan trong tham mưu cho cấp ủy. Tình hình và kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”…

Đa số các đại biểu tham dự đã kiến nghị VPTU về công tác sắp xếp lịch làm việc, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ và nhân viên văn phòng, hỗ trợ công nghệ thông tin. Đại biểu đề nghị thành lập nhóm zalo của văn phòng cấp ủy (mở rộng) để  thuận tiện chia sẻ thông tin; đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu để trao đổi kinh nghiệm. Đại biểu văn phòng cấp ủy xã đề nghị: Hỗ trợ việc mở tài khoản để quản lý nguồn đảng phí ở cơ sở; bổ sung biên chế, hỗ trợ trang thiết bị, công tác chuyển đổi số cho cơ sở; quan tâm về chế độ, chính sách cho cán bộ ở cơ sở.

Đại diện lãnh đạo các phòng trực thuộc VPTU đã thông tin, hướng dẫn các nội dung liên quan đến thắc mắc, kiến nghị của văn phòng cấp ủy huyện và xã.

Chánh VPTU Nguyễn Thái Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến.

Chánh VPTU Nguyễn Thái Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến.

Chánh VPTU Nguyễn Thái Bình tiếp thu những ý kiến đóng góp và kiến nghị của đại biểu dự hội nghị. Đồng thời đề nghị, các văn phòng cấp ủy tiếp tục tham mưu tốt cho cấp ủy thực hiện tốt các giải pháp chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm và đột phá; tham mưu tốt cho hội nghị sơ kết 9 tháng và tổng kết năm 2022.

Chánh VPTU đề nghị: Văn phòng các huyện ủy, thành ủy tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Thành ủy góp ý kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trong Đảng. Phát huy vai trò nghiên cứu, đề xuất của từng chuyên viên văn phòng; nâng cao chất lượng soạn thảo văn bản và góp ý văn bản do các cơ quan, đơn vị chuyển đến. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho văn phòng cấp ủy cơ sở. Các văn phòng cấp ủy tiếp tục tăng cường hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng khởi mới”,  tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo baodongkhoi.vn