​Thông báo Ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Đại

Tỉnh ủy Bến Tre

426-TB/TU

09/03/2020

Bùi Văn Bia

09/03/2020

Ban biên tập

Lĩnh vực 1

Thông báo

​Thông báo Ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Đại