Kế hoạch phát động cao điểm thi đua "Đồng Khởi mới" trong hai năm 2024-2025

Tỉnh ủy Bến Tre

330-KH/TU

29/01/2024

Hồ Thị Hoàng Yến

29/01/2024

Văn phòng Tỉnh ủy

Kế hoạch

Kế hoạch phát động cao điểm thi đua "Đồng Khởi mới" trong hai năm 2024-2025