HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (02/4/1904 - 02/4/2024)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

102 -HD/BTGTU

11/03/2024

Võ Thành Đô

11/03/2024

Ban biên tập

Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (02/4/1904 - 02/4/2024)