Quyết định quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2024 và nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp những năm trước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

UBND Tỉnh Bến Tre

02/2024/QĐ-UBND

11/01/2024

Trần Ngọc Tam

11/01/2024

Văn phòng Tỉnh ủy

Quyết định

Quyết định quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2024 và nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp những năm trước trên địa bàn tỉnh Bến Tre