Kế hoạch phân bổ vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Bến Tre (đợt 46)

UBND Tỉnh Bến Tre

2405/KH-UBND

26/04/2023

Nguyễn Thị Bé Mười

26/04/2023

Văn phòng Tỉnh ủy

Kế hoạch

Kế hoạch phân bổ vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Bến Tre (đợt 46)