Kế hoạch phân bổ vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em tỉnh Bến Tre (đợt 10).

UBND Tỉnh Bến Tre

819/KH-UBND

20/02/2023

Nguyễn Thị Bé Mười

20/02/2023

Văn phòng Tỉnh ủy

Lĩnh vực 1

Kế hoạch

Kế hoạch phân bổ vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em tỉnh Bến Tre (đợt 10).