Kế hoạch phân bổ vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em tỉnh Bến Tre (đợt 9)

UBND Tỉnh Bến Tre

7866/KH-UBND

02/12/2022

Nguyễn Thị Bé Mười

02/12/2022

Văn phòng Tỉnh ủy

Tổng hợp

Kế hoạch

Kế hoạch phân bổ vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em tỉnh Bến Tre (đợt 9)