Quyết định về việc ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre

UBND Tỉnh Bến Tre

2623/QĐ-UBND

11/11/2022

Trần Ngọc Tam

11/11/2022

Văn phòng Tỉnh ủy

Lĩnh vực 1

Quyết định

Quyết định về việc ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre