Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025

UBND Tỉnh Bến Tre

2075/QĐ-UBND

12/09/2022

Trần Ngọc Tam

12/09/2022

Ban biên tập

Quyết định

Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025