Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tỉnh Bến Tre

UBND Tỉnh Bến Tre

3853/KH-UBND

21/06/2022

Nguyễn Thị Bé Mười

21/06/2022

Ban biên tập

Kế hoạch

Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tỉnh Bến Tre