Kế hoạch Phân bổ vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tỉnh Bến Tre (đợt 4)

UBND Tỉnh Bến Tre

3594/KH-UBND

11/06/2022

Nguyễn Thị Bé Mười

11/06/2022

Kế hoạch

Kế hoạch Phân bổ vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tỉnh Bến Tre (đợt 4)