Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Văn hóa Nguyễn Đình Chiểu và 30 năm Ngày hội Truyền thống Văn hóa Tỉnh Bến Tre (01/7)

UBND Tỉnh Bến Tre

3446/KH-BTC

07/06/2022

Trần Ngọc Tam

07/06/2022

Kế hoạch

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Văn hóa Nguyễn Đình Chiểu và 30 năm Ngày hội Truyền thống Văn hóa Tỉnh Bến Tre (01/7)