Kế hoạch Phân bổ vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tỉnh Bến Tre (đợt 3)

UBND Tỉnh Bến Tre

3299/KH-UBND

01/06/2022

Nguyễn Thị Bé Mười

01/06/2022

Ban biên tập

Lĩnh vực 1

Công văn

Kế hoạch Phân bổ vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tỉnh Bến Tre (đợt 3)