Tiếp tục tập trung làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

28/03/2024

Sáng 28-3-2024, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười - Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham gia thảo luận, đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đại biểu tham gia thảo luận, đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

 

Qua gần 10 năm triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, các ban, ngành, địa phương, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tinh thần chỉ đạo của trên; kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, các kế hoạch, giải pháp và hướng dẫn trong tổ chức thực hiện từng năm, từng giai đoạn.

 

Việc vận động, cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ, hoàn thiện danh sách liệt sĩ được các đơn vị, địa phương thực hiện chặt chẽ. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai khá tích cực và đạt được một số kết quả đáng kể, đáp ứng một phần nguyện vọng của thân nhân, đồng đội của liệt sĩ, góp phần hiện thực hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ổn định chính trị - xã hội ở các địa phương.

 

Từ năm 2015 đến năm 2023, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh giao Bộ CHQS tỉnh, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, phối hợp rà soát, tiếp nhận thông tin, xây dựng kế hoạch thực hiện tổ chức hơn 28 cuộc khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với hơn 200 lực lượng tham gia, tổng ngày công lao động hơn 1.500 ngày, kết quả đến ngày 28-3-2024 đã quy tập được 219 hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang. Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã đảm bảo tốt các chế độ, chính sách cho các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

 

Các đại biểu đại diện Ban Chỉ đạo 62 các huyện, thành phố đã tập trung thảo luận, nêu ý kiến phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thời gian qua, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, khoa học nhằm mục đích tìm kiếm, quy tập cho được những hài cốt liệt sĩ còn chưa biết họ tên, đặc biệt là các giải pháp xét nghiệm AND sao cho hiệu quả nhất.

 

Để tiếp tục làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đề nghị Ban Chỉ đạo các cấp khắc phục những hạn chế thời gian qua; tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm. Từng nhiệm vụ tiếp tục quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, hướng dẫn của cấp trên để tiếp tục thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021 - 2030, xác định rõ từng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện.

 

Tập trung làm tốt công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, tuyên truyền đến tận cơ sở, đến từng hộ dân, thân nhân liệt sĩ để được cung cấp thông tin chính xác hơn.

 

Từng thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh bám sát nhiệm vụ được phân công, tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh để triển khai tốt công việc. Đảm bảo tốt hơn nữa chế độ, chính sách đối với người thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười - Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu kết luận.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười - Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu kết luận.

 

Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đánh giá lại hiện trạng các phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập, quản lý hài cốt liệt sĩ, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền để được hỗ trợ, trang cấp đầy đủ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất giải pháp làm sao xác định cho được tên tuổi liệt sĩ đã quy tập hài cốt nhưng chưa có thông tin về nhân thân. Lãnh đạo UBND, Trưởng ban Chỉ đạo các địa phương tiếp tục phối hợp tuyên truyền thu thập xử lý thông tin, tổ chức xác minh thông tin một cách chẽ.

 

Nguồn: baodongkhoi.vn