Thạnh Phú triển khai công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024

08/03/2024

Sáng ngày 06/3/2024, UBND huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024. Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương đến dự.

Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2023, các thành viên Ban Chỉ đạo huyện, Ban An toàn giao thông huyện, Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã cụ thể hóa thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các kế hoạch phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kế hoạch triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện thường xuyên. Công tác phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban An toàn giao thông các cấp được duy trì; các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được củng cố, kiện toàn. Từ đó, đã làm chuyển biến tích cực tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Năm 2023, tội phạm giảm 1,47% số vụ so với năm 2022 (67/68 vụ. Huyện tiếp tục giữ vững địa bàn không xảy ra tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan mua bán người; tai nạn giao thông được kiềm chế, kéo giảm cả 3 tiêu chí; không xảy ra cháy, nổ.

Đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu tập trung đánh giá sâu thực trạng tình hình, kết quả công tác phối hợp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong năm 2023; đánh giá nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo huyện, Ban An toàn giao thông huyện, Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phối hợp củng cố, nâng chất hoạt động các tổ chức nòng cốt tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động; đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Thực hiện tốt các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tội phạm; chủ động mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, các kế hoạch chuyên đề để đấu tranh, xử lý các loại tội phạm, vi phạm pháp luật nổi lên trên địa bàn, nhất là tội phạm cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ma túy, cờ bạc, tội phạm, vi phạm phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, liên quan đến băng nhóm, tín dụng đen, đòi nợ thuê… Tăng cường các giải pháp bài trừ tệ nạn xã hội; phát huy vai trò của đội kiểm tra liên ngành 814 và 178 các cấp. Tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở thuộc diện quản lý theo quy định. Duy trì, củng cố, nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng”,...

Dịp này, có 01 tập thể được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an với thành tích xuất sắc trong phong tào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023; nhiều tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của Công an tỉnh, UBND huyện với thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác đảm bảo an toàn giao thông, công tác phòng cháy chữa cháy năm 2023.

 

Minh Mừng