Thạnh Phú: Tổ chức Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII

14/07/2022

Ngày 12/7/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạnh Phú khóa XII tổ chức Hội nghị lần 10 sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy 6 tháng đầu năm 2022. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Văn Chanh đến dự.

Bí thư Huyện ủy Châu Văn Bình; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phạm Văn Bé Năm; Phó Bí thư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đào Công Thương chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

 

6 tháng đầu năm 2022, với những điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen, Đảng bộ và Nhân dân huyện Thạnh Phú đã tập trung tổ chức triển khai nghị quyết, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực với tinh thần của năm “Đồng thuận - Sáng tạo - Tăng tốc” và đạt được những kết quả quan trọng. Trong 27 chỉ tiêu của Nghị quyết, có 02 chỉ tiêu đạt và vượt, 11 chỉ tiêu đạt trên 50%, 05 chỉ tiêu đạt dưới 50% và 09 chỉ tiêu cuối năm mới có cơ sở đánh giá.

 

Các mặt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai thực hiện tốt; việc tổ chức triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy năm 2022 sâu rộng trong nội bộ và quần chúng Nhân dân, tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động. Công tác đánh giá tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên cuối năm 2021 thể hiện tinh thần nghiêm túc, phát huy dân chủ, đoàn kết, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Tập trung xây dựng chi bộ ấp, khu phố đạt trong sạch vững mạnh toàn diện.

 

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, tiếp tục ghi nhận sự chuyển biến tích cực; tình hình sản xuất nông nghiệp khá ổn định và có sự tăng trưởng khá; sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch đều tăng; thu ngân sách đạt khá. Hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và thực hiện chính sách an sinh xã hội cơ bản tốt. Công tác giảm nghèo được chú trọng và tập trung thực hiện,…

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phạm Văn Bé Năm phát biểu tại hội nghị.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phạm Văn Bé Năm đề nghị các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tăng tốc, kiên trì vượt khó, cộng đồng trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Tiếp tục lãnh đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện, Nghị quyết Tỉnh ủy, Huyện ủy năm 2022 và các văn bản cụ thể hóa thực hiện với tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo - Tăng tốc” và thật sự phải quyết tâm, quyết liệt và tăng tốc hơn nữa. Chỉ đạo, định hướng tốt công tác tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là trong công tác tiêm vắc xin phòng bệnh Covid - 19 theo Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương. Đồng thời, tập trung thực hiện Chị thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 158-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về thi đua Đồng khởi mới.

 

Đồng thời, triển khai thực hiện tốt Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” gắn với các chuỗi giá trị và nhãn hiệu hàng hóa nông sản; thực hiện tốt kế hoạch phát triển 1.500 ha nuôi tôm công nghệ cao. Quan tâm củng cố, nâng chất hiệu quả hoạt động của các loại hình kinh tế tập thể. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, mời gọi, thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển công nghiệp.

 

Tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả Chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”. Tập trung hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, phát triển thương mại điện tử. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch;...

 

Văn Minh