Thạnh Phú hoàn thành đại hội Mặt trận cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029

01/04/2024

Sáng ngày 29/3/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Trần Văn Của; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phạm Văn Hùng; Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phan Van Bình; Bí thư Đảng ủy Đảng ủy xã Võ Văn Cưng và 61 đại biểu chính thức về dự Đại hội.

Tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Lợi nhiệm kỳ mới

 

Công tác Mặt trận xã nhiệm kỳ 2019 - 2024, có chuyển biến tích cực, thực hiện đảm bảo yêu cầu kế hoạch đã đề ra. Mặt trận từ xã đến ấp đã chủ động trong công tác bằng những việc làm cụ thể, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng Nhân dân. Các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì ngày càng góp phần tích cực trong việc thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy, HĐND đề ra. Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền từng bước được phát huy. Mặt trận từ xã đến ấp kịp thời được củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy. Vai trò, uy tín của Mặt trận được nâng cao, khối đại đoàn kết được mở rộng và thu hút ngày càng nhiều tổ chức thành viên và cá nhân tiêu biểu tham gia.

 

Xã thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” gắn với thực hiện Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”; MTTQ Việt Nam xã đã vận động Nhân dân đóng góp hơn 07 tỷ đồng, hiến trên 25.000m2 đất, góp hơn 2.250 ngày công tham gia xây dựng giao thông nông thôn. Các tổ chức thành viên có nhiều phong trào, mô hình mới mang lại kết quả thiết thực.

 

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công tác phòng, chống dịch Covid -19, đã vận động gần 1.400 phần quà, trị giá trên 440 triệu đồng hỗ trợ cho người dân trong thời điểm dịch bệnh. Đồng thời, thực hiện tốt Cuộc vận động “Vì người nghèo” gắn với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội: 05 năm qua, MTTQ và các thành viên đã phối hợp cùng chính quyền vận động các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh chăm lo tốt cho gia đình chính sách và người nghèo như: khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí, cứu trợ đột xuất, tặng quà, học bổng, học phẩm,…tổng kinh phí gần 2,7 tỷ đồng. Xây tặng mới và sửa chữa gần 90 nhà tình nghĩa, tình thương, tổng kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng. Ngoài ra, MTTQ Việt Nam xã quan tâm thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,…

 

Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Lợi nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 33 thành viên; ông Bùi Quốc Truyền được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Lợi nhiệm kỳ mới. Đại hội còn hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 06 đại biểu chính thức và dự khuyết.

 

Như vậy, đến nay huyện Thạnh Phú đã hoàn thành đại hội MTTQ ở 18/18 xã, thị trấn, sau đại hội Mặt trận cơ sở, MTTQ Việt Nam huyện sẽ tục tập trung chuẩn bị cho Đại hội cấp huyện, dự kiến diễn ra trong 02 ngày 16 và 17/5/2024.

 

Văn Minh