Thạnh Phú được công nhận 140 mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh, huyện năm 2023

22/01/2024

Năm 2023, là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tinh thần “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Tăng tốc” nhằm tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ và nhân dân, tạo sự chuyển biến đồng bộ và có sức lan tỏa trong đời sống xã hội của người dân, trong đó phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả và có sức lan tỏa trong đời sống xã hội của người dân góp phần xây dựng các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao và đô thị văn minh.

Mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp, kiểu mẫu ấp Quí Thế-Quí Thạnh” của Xã đoàn Quới Điền

 

Kết quả, qua 01 năm thực hiện trên địa bàn huyện được công nhận 140 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực an ninh trật tự, dân vận chính quyền, kinh tế - xã hội và tôn giáo. Trong đó, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ và phong trào thi đua “Dân vận khéo” (Ban Chỉ đạo) tỉnh công nhận 11 mô hình cấp tỉnh (chiếm 7,9%), Ban Chỉ đạo huyện công nhận 129 mô hình cấp huyện (chiếm 92.1%). Trong đó, nổi bật có mô hình “Vận động xây dựng giao thông nông thôn” của Ủy ban nhân dân xã Mỹ An được Ban Chỉ đạo tỉnh khen thưởng; 13 mô hình xuất sắc tiêu biểu và 08 cá nhân điển hình được Ban Chỉ đạo huyện khen thưởng tại hội nghị tổng kết năm 2023.

 

Nhìn chung, qua 01 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã huy động nhân dân đóng góp trên 14,6 tỷ đồng, 110 cây dừa, 6.500 m2 đất và 1.379 ngày công lao động, trong đó xuất hiện nhiều mô hình “Dân vận khéo” mới và được nhân rộng kịp thời, hiệu quả góp phần tạo được sự đồng thuận của người dân, tích cực tham gia góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng thành công xã NTM Hòa Lợi, xã NTM nâng cao Đại Điền được công nhận trong năm 2023, nâng tổng số lên 09/18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện được công nhận đạt chuẩn NTM, 04 xã NTM nâng cao.

 

Có thể nói rằng, từ những kết quả đạt được của việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong năm 2023 cho thấy cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện tới cơ sở đã có sự nỗ lực, quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, qua đó đã tạo được sự lan tỏa trong cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong đồng thuận hưởng ứng góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết cấp ủy các cấp đề ra trong năm 2023.

 

Lâm Tấn (Ban Dân vận Huyện ủy Thạnh Phú)