Thành phố Bến Tre triển khai công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024

04/03/2024

Ngày 29/02/2024, Ban Chỉ đạo 138 thành phố Bến Tre tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 Huỳnh Vĩnh Khánh chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị

 

Năm 2023, với sự lãnh, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, UBND thành phố, công tác phòng, chống tội tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm, MTTQ và các đoàn thể đăng ký thực hiện và được công nhận 31/32 mô hình “Dân vận khéo” cấp thành phố về an ninh trật tự gắn thực hiện Nghị quyết Thành ủy về chủ trương “Sáu không”. Bên cạnh đó, công an các cấp đã triển khai thực hiện tốt các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kết hợp việc duy trì thường xuyên công tác tuần tra vũ trang, tuần tra mật phục,… góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự, cụ thể phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm 11,60%; số người người nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy giảm 21,34%; tệ nạn xã hội xảy ra 55/65 vụ, giảm 10 so năm 2022; tỷ lệ điều tra khám phá án vượt chỉ tiêu nghị quyết đưa ra, đạt 83%,... không xảy để xảy ra tội phạm mua bán người.

 

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Vĩnh Khánh phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Vĩnh Khánh ghi nhận, đánh giá cao kết quả Ban Chỉ đạo 138 thành phố đạt được năm 2023. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, các cấp, ngành tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp trên và của Ban Chỉ đạo thành phố về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xem đây là nhiệm vụ cốt lõi, thường xuyên trong giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật, ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ của người dân. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/ThU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện chủ trương “Sáu không”, Chỉ thị số 01-CT/ThU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ NDTQ trên địa bàn thành phố”. Công an thành phố phát huy vai trò thường trực Ban Chỉ đạo thành phố trong theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch năm 2024 đối với các đơn vị, địa phương, góp phần đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

 

Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân

 

 Dip này, UBND thành phố Bến Tre đã trao giấy khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân hoàn thành tốt công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023.

 

Hồng Quốc