Tăng cường quản lý, điều hành, bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

29/12/2022

Công văn số 8414 của UBND tỉnh (do Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn ký ngày 27-12-2022) đã yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chi cục Hải quan Bến Tre, các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp để quản lý, điều hành, bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Trưng bày hàng hóa Tết tại siêu thị Go! Bến Tre.

Trong đó, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình cung cầu, giá cả thị trường trên địa bàn trước, trong và sau Tết, nhất là đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân trên địa bàn nhất là nhóm mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống, dịch vụ du lịch, tham quan, dịch vụ vận chuyển hành khách... và các mặt hàng thiết yếu khác liên quan đến sản xuất.

Phối hợp với các Sở, ngành tỉnh và các đơn vị liên quan đẩy mạnh thực hiện niêm yết giá, kê khai giá trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Đồng thời, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan (căn cứ điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương) kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện chương trình bình ổn thị trường phù hợp.

Chi cục Hải quan Bến Tre tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Cục Hải quan Long An tăng cường công tác quản lý rủi ro, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, tập trung tại các tuyến và địa bàn trọng điểm thuộc địa bàn quản lý của đơn vị.

Công văn cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

 

Theo baodongkhoi.vn