Phiên họp lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

24/01/2024

Ngày 23-1-2024, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) tỉnh tổ chức Phiên họp lần thứ 7. Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến - Trưởng BCĐ công tác PCTN, TC tỉnh chủ trì phiên họp. Cùng tham dự có các đồng chí thành viên BCĐ; Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực của BCĐ tỉnh.

Quang cảnh phiên họp lần thứ 7.

 

Phiên họp đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động quý IV năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2024 của BCĐ; thông qua dự thảo Báo cáo kết quả chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc TN, TC thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo; thông qua dự thảo Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát (KT, GS) năm 2024 của BCĐ.

Báo cáo kết quả GS của đoàn GS; thông qua dự thảo Thông báo kết luận của BCĐ GS việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy Châu Thành. Báo cáo kết quả GS của Đoàn GS; thông qua dự thảo Thông báo kết luận của BCĐ GS việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác PCTN, TC đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình; Chi ủy và đồng chí Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Đồng Khởi.

Theo báo cáo, trong quý IV năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN, TC. BCĐ, Cơ quan Thường trực của BCĐ đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành Chương trình công tác và Chương trình KT, GS năm 2023 của BCĐ. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác PCTN, TC gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công. Kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xử lý vụ án, vụ việc TN, TC phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, nắm tình hình, tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc TN, TC thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo. Kịp thời tiếp nhận, xử lý 5 tin thông tin qua đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý 13 đơn, thư gửi đến BCĐ. Tuy nhiên, một số biện pháp phòng ngừa TN, TC hiệu quả chưa cao. Công tác tự KT, GS nội bộ chưa thường xuyên dẫn đến tình trạng TN, TC còn xảy ra; tiến độ điều tra, xử lý một ít vụ việc, vụ án còn chậm.

Theo Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Thanh Vân - Phó trưởng ban Thường trực BCĐ công tác PCTN, TC tỉnh, để công tác PCTN, TC đạt kết quả tốt hơn trong quý I năm 2024, BCĐ tiếp tục đẩy mạnh, quyết liệt và đạt kết quả tốt hơn, quán triệt quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch, lợi dụng PCTN, TC chống phá Đảng, Nhà nước; xử lý nghiêm việc đưa tin, lan truyền thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu tại địa phương. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch PCTN, TC năm 2024 đảm bảo sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc TN, TC, nhất là các vụ án, vụ việc BCĐ theo dõi, chỉ đạo.

Theo baodongkhoi.vn