Khải giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị hệ không tập trung khóa 63, tại huyện Ba Tri

18/10/2023

Sáng ngày 17/10/2023, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre phối hợp với Huyện ủy Ba Tri tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị hệ không tập trung khóa 63 (2023-2025), tại huyện Ba Tri. Tham dự Lễ có đồng chí Cao Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Hiệu Trưởng Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Bùi Thành Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Tri.

Đồng chí Cao Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu Trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu khai giảng lớp học.

 

Lớp học có 69 học viên là cán bộ, công chức, viên chức ngành huyện và các xã, thị trấn tham gia. Nội dung học tập theo Chương trình Trung cấp lý luận Chính trị của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành, gồm 5 khối kiến thức: Những nội dung cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Quản lý hành chính Nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Ngoài ra, các học viên còn được tìm hiểu, trang bị kiến thức về tình hình, nhiệm vụ địa phương; nghiên cứu thực tế, cập nhật những kiến thức mới liên quan đến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong vận dụng, thực hiện tại tỉnh Bến Tre.

 

Phát biểu khải giảng lớp học, đồng chí Cao Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Hiệu Trưởng Trường Chính trị tỉnh yêu cầu các học viên xác định động cơ, thái độ học tập đúng đắn, nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu, liên hệ, vận dụng sáng tạo giữa lý luận với thực tiễn công tác; cần nhận thức học tập lý luận chính trị là một nhiệm vụ, học tập để nâng cao kiến thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, lề lối làm việc. Đồng thời, từng học viên tuân thủ nghiêm túc nội quy, quy chế của Trường, của lớp và xây dựng tập thể lớp học đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lớp học đề ra.

 

Trà Dũng