Huyện uỷ Giồng Trôm sơ kết công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 09 tháng đầu năm 2023

06/11/2023

Sáng ngày 03/11/2023, Huyện ủy Giồng Trôm tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện Quy định 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị 09 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Phan Việt Hòa, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đến dự. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Bình, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Văn Nhân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Quang cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm về những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất nhiều giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác nội chính Đảng trong thời gian tới. Trong đó, tập trung váo các vấn đề về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, hụi,…

 

Trong 09 tháng đầu năm 2023, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; cải cách tư pháp, việc thực hiện Quy định 11-QĐi/TW trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới của địa phương. Hầu hết các chỉ tiêu trên lĩnh vực nội chính 09 tháng đầu năm 2023 theo Nghị quyết của Huyện uỷ đều đạt và vượt so với kế hoạch phân kỳ.

 

Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo được giữ vững, ổn định; tệ nạn xã hội giảm so với cùng kỳ. Công tác cải cách tư pháp được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên; phối hợp điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được tăng cường, nâng cao hiệu quả. Các ngành, các xã, thị trấn quan tâm thực hiện Quy định 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị, người đứng đầu cấp ủy thực hiện tốt công tác tiếp công dân, chất lượng giải quyết đơn thư ngày càng được nâng cao, không có đơn thư tồn đọng kéo dài.

Phó Trưởng Ban nội chính Tỉnh Ủy Phan Việt Hòa phát biểu tại hội nghị

 

Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Phan Việt Hòa yêu cầu trong thời gian tới huyện cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2024; xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, công tác giám sát,…

 

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thái Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thái Bình đề nghị các ngành, các đơn vị lãnh đạo rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2023 và cả nhiệm kỳ đến thời điểm hiện tại để có giải pháp tập trung lãnh đạo, tạo sự chuyển biến, nâng chất ở từng lĩnh vực, từng công việc. Trong đó, tiếp tục thực hiện phương châm của Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo phương châm “Hai chân - Ba mũi”. Tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

 

Các cơ quan nội chính cần tập trung nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là phải bám vào những nhiệm vụ đặt ra trong nghị quyết của huyện. Tiếp tục lãnh đao thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; nâng cao chất lượng, tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

Diệu Hiền