Huyện Thạnh Phú tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo năm 2023

04/03/2024

Sáng ngày 28/02/2024, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo (Ban Chỉ đạo) huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2023. Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện Phạm Văn Bé Năm; Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo huyện Trần Văn Của; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo huyện Trương Thanh Hải chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

 

Hiện toàn huyện có 114 cơ sở tín ngưỡng gồm: 10 đình, 18 đền thờ liệt sĩ, 74 miễu, 03 nhà thờ họ, 09 cơ sở tín ngưỡng khác. Năm 2023, hoạt động tín ngưỡng dân gian trên địa bàn huyện diễn ra ổn định; các hoạt động lễ hội tín ngưỡng phù hợp phong tục, tập quán tại địa phương, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

 

Đại biểu phát biểu ý kiến

 

Về tôn giáo, có 06 tôn giáo đang hoạt động trong toàn huyện gồm: Phật giáo, Công giáo, Cao Đài, Tin lành, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Bửu Sơn Kỳ Hương với khoảng 15.695 tín đồ. Có 40 cơ sở thờ tự tôn giáo tại 16/18 xã, thị trấn, trừ Hòa Lợi và An Điền. Năm 2023, hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, không có mê tín dị đoan, không có hiện tượng tôn giáo mới. Chính quyền địa phương luôn giữ mối quan hệ khá tốt với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước, sống “Tốt đời, đẹp đạo”; tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo; tham gia tốt các phong trào hành động cách mạng tại địa phương,...

 

Ban Chỉ đạo huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, nắm bắt và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong tôn giáo, không để tồn đọng, kéo dài, gây điểm nóng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác tôn giáo cho các tầng lớp nhân dân, các tín đồ và chức sắc, chức việc tôn giáo, giữ quan hệ tốt giữa các tổ chức tôn giáo với Đảng và chính quyền,...

 

Phó BT TTHU, Trưởng BCĐ huyện Phạm Văn Bé Năm phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện Phạm Văn Bé Năm đề nghị Ban Chỉ đạo huyện và các xã, thị trấn, các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các văn bản liên quan tôn giáo sâu rộng đến chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo và cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đoàn kết thống nhất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo sinh hoạt đúng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, các văn bản hướng dẫn liên quan, hiến chương, điều lệ của giáo hội. Nắm chắc tình hình hoạt động tôn giáo, ngăn chặn kịp thời các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, không để phát sinh những vấn đề phức tạp.

 

Phát huy vai trò nồng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động các tổ chức tôn giáo, đồng bào có đạo tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng của địa phương, nhất là phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực tôn giáo,...

 

Minh Mừng