Huyện Chợ Lách tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

20/12/2022

Ngày 19/12/2022, Huyện ủy Chợ Lách tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Văn Đảm, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Trần Văn Đém, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Phạm Anh Linh chủ trì Hội nghị.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Đảm phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Trong 10 năm qua, huyện Chợ Lách đã bám sát Nghị quyết Trung ương, chương trình hành động của Tỉnh uỷ, triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh theo quan điểm, đường lối, nghệ thuật quân sự của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước nói chung và thực hiện công tác quân sự quốc phòng địa phương nói riêng, thực hiện bảo đảm quốc phòng an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

 

Ban Chỉ huy quân sự huyện và các xã, thị trấn duy trì thực hiện tốt các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến các cấp, nắm chắc tình hình xử lý kịp thời các tình huống, phối hợp với công an bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, các dịp lễ tết, các lực lượng thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, tấn công, trấn áp tội phạm. Tổ chức rà soát, bổ sung điều chỉnh các kế hoạch A, A2, A4, hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định; điều động lực lượng tham gia tốt phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn.

 

Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh các cấp được quan tâm củng cố, kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng đạt chỉ tiêu, đảm bảo các nội dung kế hoạch đề ra.

 

Xây dựng đồng bộ hệ thống quy hoạch các công trình phòng thủ, công trình quốc phòng, đề án xây dựng căn cứ chiến đấu, cán cứ hậu cầu - kỹ thuật gắn với đề án xây dựng khu vực phòng thủ của huyện; quyết tâm tác chiến phòng thủ huyện và các phương án phòng chống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự trên địa bàn.

 

Lực lượng quân sự thường trực thường xuyên được kiện toàn tổ chức, biên chế, sắp xếp, bố trí ổn định. Công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên được quan tâm củng cố, lực lượng dân quân tự vệ được củng cố, kiện toàn. Công tác huấn luyện cho các đối tượng đúng theo hướng dẫn, kế hoạch hàng năm đề ra.

 

Hàng năm xây dựng và tiến hành tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, luyện tập, diễn tập chỉ huy - tham mưu 1 bên 1 cấp trên bản đồ; diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp huyện: 22 cuộc, diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cấp huyện năm 2014, diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017; diễn tập cấp xã theo phương án A, A2, A4, phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Khen thưởng cho các tập thể

 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Văn Đảm đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, thống nhất về ý chí và hành động; tăng cường công tác phối hợp tuần tra giữa công an và quân sự, thực hiện tốt xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tăng cường khối đại đoàn kết giữa quân và dân, giữ vững lòng tin của nhân dân đối với đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, chung sức xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao.

 

Dịp này Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

 

Việt Cường