Họp rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

28/12/2022

Sáng 28-12-2022, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự còn có Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu, Lê Văn Khê; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, đại diện một số sở, ngành tỉnh, các cơ quan truyền thông.

Các đại biểu đóng góp tại cuộc họp.

Các đại biểu đóng góp tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe báo cáo kết quả, hạn chế việc tổ chức kỳ họp. Theo đó, công tác chuẩn bị kỳ họp được thực hiện nghiêm túc, chủ động và đúng quy định. Quá trình chuẩn bị kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Kỳ họp nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. UBND tỉnh và các cơ quan liên quan đã có nhiều nỗ lực trong việc chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp, tài liệu trình cơ bản đạt yêu cầu.

UBND tỉnh đã báo cáo giải trình đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của Tổ đại biểu. Công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp được quan tâm thực hiện. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND tỉnh kịp thời thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí về nội dung, chương trình kỳ họp. Phối hợp tổ chức truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, phiên thảo luận, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; đồng thời, tổ chức trực tiếp diễn biến của kỳ họp trên cả hệ thống truyền thanh của các xã, phường, thị trấn để cử tri và Nhân dân có điều kiện theo dõi, giám sát hoạt động của HĐND tỉnh. Hoạt động tiếp xúc cử tri được các đại biểu quan tâm, thực hiện tốt; qua đó, kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuyển UBND tỉnh giải trình.

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh rà soát các ý kiến, kiến nghị của cử tri, lựa chọn những vấn đề được nhiều đại biểu, cử tri và dư luận quan tâm để UBND tỉnh báo cáo trực tiếp tại phiên khai mạc kỳ họp cho cử tri được biết. Phiên họp Tổ đại biểu thảo luận tài liệu kỳ họp được tổ chức nghiêm túc. Kết quả thảo luận có nhiều ý kiến góp ý về các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh cần tập trung thực hiện trong năm 2023 và các dự thảo nghị quyết (NQ) trình tại kỳ họp.

Đa số các ý kiến thảo luận của các tổ được UBND tỉnh tiếp thu hoặc giải trình thỏa đáng. Phiên thảo luận tại hội trường diễn ra sôi nổi, chất lượng với sự tham gia của nhiều đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan, đã thảo luận trực tiếp 7 nội dung về các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các vấn đề đại biểu nêu lên tại phiên thảo luận là những vấn đề còn hạn chế, tồn tại trong điều hành của UBND tỉnh. Trên cơ sở đó đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ cho năm 2023. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở. Các vấn đề được đại biểu đặt ra để chất vấn là những vấn đề bức xúc, quan trọng được Nhân dân và cử tri tỉnh nhà rất quan tâm, phát huy vai trò giám sát trực tiếp của HĐND tỉnh tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua NQ về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X làm cơ sở để đại biểu HĐND tỉnh và cử tri tỉnh nhà theo dõi, giám sát việc thực hiện các cam kết của UBND tỉnh và những người được chất vấn. Báo cáo phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đối với các dự thảo NQ được đầu tư nghiên cứu sâu, đạt chất lượng, đã phản ánh cụ thể những tác động của các quy định, các chính sách trong dự thảo NQ đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân tại địa phương làm cơ sở cho các Ban và đại biểu HĐND tỉnh tham khảo, xem xét, quyết định. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy đã có nhiều nỗ lực trong công tác tham mưu, phục vụ, tài liệu phục vụ kỳ họp được sắp xếp một cách khoa học trên Trang Thông tin điện tử đại biểu nhân dân tỉnh Bến Tre đáp ứng yêu cầu khai thác và sử dụng tài liệu tại kỳ họp. Công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 7 đã tiếp tục phát huy các kết quả đạt được; đồng thời, khắc phục một số hạn chế đã được chỉ ra tại cuộc họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh.

 

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, kỳ họp vẫn còn tồn tại một vài hạn chế nhất định.

Tại cuộc họp, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị các bộ phận cần rút kinh nghiệm để việc chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp ngày càng đạt chất lượng, hiệu quả. Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Kỳ họp giữa năm 2023 sẽ có 27 NQ. Ngay từ bây giờ, UBND tỉnh phải có kế hoạch phân công các sở, ngành xây dựng dự thảo NQ để trình kỳ họp. Trong quá trình xây dựng dự thảo NQ, các cơ quan chủ trì soạn thảo phải thay đổi phương pháp làm việc và phải có trách nhiệm trong việc chấp bút. Đồng thời, phải nâng cao chất lượng đóng góp các dự thảo NQ; đặc biệt là phải nghiên cứu tất cả những quy định để tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các cơ quan có liên quan.

Theo baodongkhoi.vn