Họp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu tôn giáo mừng Đảng, mừng Xuân

26/01/2024

Sáng 24-1-2024, Huyện ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện Chợ Lách tổ chức họp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu tôn giáo mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Lãnh đạo huyện trao quà các chức sắc, chức việc.

 

Tại buổi họp mặt, bà Huỳnh Thị Kim Thương - Chủ tịch UBMTTQVN huyện chào mừng và thông tin kết quả về việc chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong năm 2023; các nhiệm vụ trọng tâm  trong công tác tôn giáo năm 2024. Ông Phạm Văn Hòn - Phó Chủ tịch UBND huyện thông tin đến các đại biểu về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đại diện các tôn giáo phát biểu bày tỏ tình đoàn kết, bác ái, tinh thần sống tốt đời - đẹp đạo của người có đạo.

 

Năm 2023, các tôn giáo tham gia thực hiện chương trình an sinh xã hội trị giá trên 19,5 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đồng bào tín đồ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện qui định về tín ngưỡng, tôn giáo; tích cực hưởng ứng xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới; thi đua Đồng Khởi mới; thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

 

Ban Thường trực UBMTTQVN huyện đã khen 1 tập thể, 2 cá nhân, khen thưởng biểu dương 33 tập thể; đồng thời, đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen 1 tập thể, 7 cá nhân tiêu biểu các tôn giáo tích cực đóng góp, ủng hộ công tác an sinh xã hội.

 

Phát biểu tại buổi họp mặt, Ông Nguyễn Văn Đảm - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện hoan nghênh, biểu dương sự đóng góp của các tôn giáo, chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo vì sự phát triển của địa phương và đời sống Nhân dân; qua đó, thể hiện sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của Nhân dân đối với các phong trào thi đua yêu nước.

 

Tin tưởng rằng, năm 2024, các tôn giáo, chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo tiếp tục đoàn kết, đồng hành, hợp tác tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

 

Dịp này, lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện đã trao quà, chúc mừng chức sắc, chức việc tiêu biểu tôn giáo nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

 

Ngọc Lãm