Họp đánh giá rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức, điều hành Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X

26/12/2023

Ngày 26-12-2023, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu chủ trì cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức, điều hành Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu của Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu.

 Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu phát biểu tại cuộc họp.

 

Quá trình chuẩn bị kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh rà soát kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát và tổ chức phiên giải trình tại các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh với các cơ quan có liên quan làm cơ sở để Thường trực HĐND tỉnh theo dõi, điều hành kỳ họp; đồng thời, chỉ đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh rà soát các ý kiến, kiến nghị của cử tri, lựa chọn những vấn đề được nhiều đại biểu, cử tri và dư luận quan tâm để UBND tỉnh báo cáo tại kỳ họp cho cử tri được biết.

 

Công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp được Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh kịp thời thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí về nội dung, chương trình kỳ họp, Thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp được bố trí hợp lý. Các tổ đại biểu đã phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổng hợp, gửi về Thường trực HĐND tỉnh.

 

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương và cấp tỉnh chưa được giải trình thỏa đáng đã được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp đầy đủ, kịp thời chuyển đến UBND tỉnh để giải trình cho cử tri. Phiên họp Tổ đại biểu thảo luận tài liệu kỳ họp được tổ chức thực hiện nghiêm túc; có nhiều ý kiến góp ý về các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Sau họp Tổ đại biểu, các ý kiến thảo luận đã được Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổng hợp đầy đủ, kịp thời chuyển đến UBND tỉnh để giải trình.

 

Về phía UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến và giải trình có trách nhiệm đối với các vấn đề đại biểu đặt ra. Công tác chuẩn bị và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu được chuẩn bị chu đáo, thuận lợi và đúng quy định. Phiên thảo luận tại hội trường diễn ra nghiêm túc với sự chuẩn bị trách nhiệm của các đại biểu.

 

Các nội dung thảo luận đều có phân tích, đánh giá thực trạng vấn đề, các khó khăn, hạn chế và nguyên nhân, đề xuất giải pháp để giải quyết vấn đề khá toàn diện. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở. Các vấn đề được đại biểu đặt ra để chất vấn là những vấn đề bức xúc, quan trọng được nhân dân và cử tri quan tâm, phát huy vai trò giám sát trực tiếp của HĐND tại kỳ họp. Sau kỳ họp, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn làm cơ sở để UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, kỳ họp vẫn còn tồn tại một vài hạn chế nhất định. Tại cuộc họp, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu đề nghị UBND tỉnh triển khai ngay những vấn đề đã được quyết nghị trong nghị quyết chất vấn tại kỳ họp và các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp. UBND tỉnh cần rà soát lại những vấn đề cấp bách cần phải trình HĐND tỉnh thông qua ngay để thực hiện. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cần có văn bản trình Thường trực HĐND tỉnh bố trí kỳ họp bất thường để thông qua.

 

Đối với các sở, ngành, khi được giao nhiệm vụ tham gia xây dựng nghị quyết, cần bám sát vào Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và công văn 181. Ngoài ra, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh cần kiểm tra kỹ thời lượng cần thiết để trình bày các văn bản tại kỳ họp.

 

                                                                    

Nguồn: baodongkhoi.vn