Giồng Trôm thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ

04/03/2024

Chiều ngày 01/3/2024, UBND huyện Giồng Trôm tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, trong đó có quy định về thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức. Đến dự và trao quyết định có Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Nhân.

Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Nhân trao quyết định chuyển đổi vị trí công tác

 

Hội nghị đã tiến hành trao quyết định chuyển đổi vị trí công tác cho 14 công chức. Trong đó có 05 vị trí chuyển đổi trong nội bộ cơ quan ở 03 xã: Châu Bình, Mỹ Thạnh, Bình Thành ở các chức danh Tư pháp - Hộ tịch, Văn phòng - Thống kê,  Văn hóa - Xã hội, Tài chính - Kế toán và 09 vị trí chuyển đổi ngoài cơ quan ở 08 xã: Thạnh Phú Đông, Tân Lợi Thạnh, Lương Phú, Lương Hòa, Châu Hòa, Châu Bình, Long Mỹ, Bình Hòa ở các vị trí: Địa chính - Xây dựng, Tài chính - Kế toán.

 

Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Nhân phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Nhân cho biết, việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm nâng cao chất lượng trong hoạt động công vụ của đội ngũ công chức, khắc phục tâm lý chủ quan, trì trệ khi công tác ở một vị trí, một địa bàn; tạo môi trường cho đội ngũ công chức có điều kiện tiếp xúc nhiều công việc, lĩnh vực khác nhau, phát huy năng lực, sở trường, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ, góp phần xây dựng đội ngũ công chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

 Đồng chí cũng ghi nhận những đóng góp của các công chức trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu UBND các xã có công chức thực hiện chuyển đổi vị trí công tác phải tạo điều kiện cho công chức chuyển đổi bàn giao công việc và tiếp cận đối với công việc ở vị trí, cơ quan mới. Đối với các công chức trực tiếp thực hiện chuyển đổi đảm bảo chấp hành theo Quyết định điều động của UBND huyện, sớm hòa nhập, đoàn kết thực hiện tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo; tiếp tục nỗ lực, cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của huyện.

 

Diệu Hiền