Giồng Trôm phát động cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” hai năm 2024 - 2025

19/03/2024

Chiều ngày 18/3/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Giồng Trôm tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát động cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” hai năm 2024 - 2025 và ký kết thi đua giữa các đơn vị trong cụm, khối. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Bình, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thu Phượng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Đồng chí Nguyễn Thái Bình, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu phát động cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” trong toàn huyện.

 

Sau 3 năm phát động và triển khai thực hiện, phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trên địa bàn huyện đã tạo được những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động; các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước theo tinh thần “ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua, người người thi đua” đã có 44 tập thể, 54 cá nhân được Ban Thường vụ Huyện uỷ và Tỉnh uỷ biểu dương, khen thưởng.

 

Phát động cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới”  hai năm 2024 - 2025 nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết hàng năm của Huyện uỷ và cấp uỷ cơ sở. Thông qua cao điểm thi đua, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết đã đề ra.

 

Theo đó, huyện tập trung thi đua các nội dung về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và thi đua phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh. Một số nội dung thi đua như: Về công tác xây dựng Đảng,  trong năm 2024 kết nạp 130 đảng viên; xây dựng 15 chi bộ ấp, khu phố “trong sạch, vững mạnh toàn diện”; có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu kéo giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật 10%. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhất là cấp cơ sở và cấp huyện. Trong năm 2025, hoàn thành tái bản, bổ sung lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930-2025. Thi đua xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”; “chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện”; thực hiện mục tiêu có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu nghị quyết Huyện uỷ nhiệm kỳ 2020-2025; có từ 40% - 50% chi bộ ấp, khu phố được công nhận chi bộ “trong sạch, vững mạnh toàn diện”.

 

Đối với thi đua phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh: Năm 2024 tập trung thi đua thực hiện đạt và vượt 27 chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội; quốc phòng-an ninh theo Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 14/12/2023 của Huyện ủy với các chỉ tiêu như: Tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng quy hoạch vùng và tổ chức lại sản xuất, xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất theo tiêu chuẩn GAP. Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư trung tâm xã Hưng Lễ và Thạnh Phú Đông; triển khai xây dựng các công trình theo danh mục đầu tư công 2024. Phấn đấu, hàng năm vận động và xây dựng hoàn thành 40 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công và 100 căn nhà tình thương cho hộ nghèo khó khăn. Năm 2025: Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm. Thu ngân sách nhà nước đạt 130 tỷ đồng. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt từ 2.800 tỷ trở lên; trong đó, nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng đạt 2.520 tỷ đồng trở lên. Hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thônn mới (NTM): 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 04 xã đạt trên 15 tiêu chí; trong đó có 03 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 07 xã NTM nâng cao. Thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Chuyển đổi số theo Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 11/12/2020 của Huyện ủy.

 

Theo kế hoạch, huyện chọn điển hình cụ thể để thi đua và điển hình để nhân rộng. Phương thức thi đua, thực hiện theo phương thức “Xây dựng điển hình, học tập điển hình, bắt kịp điển hình và vượt qua điển hình”. Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị được chọn điển hình thi đua thể hiện quyết tâm chính trị cao, hứa sẽ hoàn thành nội dung thi đua của mình. Các đơn vị trong cụm, khối ký kết thi đua triển khai thực hiện cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” hai năm 2024 – 2025.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Bình, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, các ngành, đơn vị, địa phương phải nỗ lực phấn đấu quyết liệt hơn nữa, thực hiện tốt kế hoạch phát động cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” trong hai năm 2024-2025; phải làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân “hiểu đúng, nhận thức sâu” ý nghĩa, tầm quan trọng và mục tiêu của cao điểm thi đua để “đồng thuận cao” và “tích cực thực hiện”. Chú trọng và phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên các cấp, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” để dẫn dắt quần chúng; phải thật sự là những người đi tiên phong, phải sẵn sàng “Đồng Khởi mới”, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo; để Đồng Khởi vượt khó; Đồng Khởi để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đồng Khởi để làm giàu chính dáng; Đồng Khởi để địa phương, đơn vị mình phát triển.

 

Đại diện các khối, các cụm ký kết giao ước thi đua.

 

Phát động, thực hiện Cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; bám sát nội dung thi đua theo phương châm “Hai chân - Ba mũi” toàn diện, mô hình cụ thể, nhằm tạo khí thế thi đua đồng bộ trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Từng đơn vị, địa phương trong cụm, khối đã thực hiện ký kết thi đua cần bám vào nội dung đã ký kết, đề ra giải pháp quyết tâm thực hiện trong 2 năm 2024-2025. Thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở từng cấp, từng ngành, đơn vị, địa phương.

 

Với khí thế tích cực, sôi nổi của Hội nghị phát động, đồng chí Nguyễn Thái Bình, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy tin tưởng từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong hệ thống chính trị, các tổ chức hội xã hội nghề nghiệp và Nhân dân huyện nhà phát huy tinh thần “Đồng khởi mới” với tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng thuận, đồng lòng, đồng loạt, quyết tâm, quyết liệt, với khát vọng vươn lên cùng nhau nỗ lực, phấn đấu thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” trong hai năm 2024 - 2025 hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Huyện ủy năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

 

Diệu Hiền