Giồng Trôm Bí thư Huyện uỷ thăm và chúc mừng Hội Cựu chiến binh huyện nhân kỷ niệm 34 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh việt nam (6/12/1989 - 6/12/2023)

07/12/2023

Ngày 6/12/2023, đồng chí Nguyễn Thái Bình, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Giồng Trôm và đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ đến thăm và tặng hoa, chúc mừng Hội Cựu chiến binh huyện nhân kỷ niệm 34 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2023).

Đ/c Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Giồng Trôm, Nguyễn Thái Bình tặng hoa Hội Cựu chiến binh huyện

 

Năm qua, cán bộ Hội Cựu chiến binh Huyện, hội viên cơ sở, đã tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương; gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2023. Hội cơ cở và huyện tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và bầu lại Nhiệm kỳ Chi hội trưởng, Chi hội phó đúng quy định. Hội tham gia kiểm tra, bình xét mô hình Dân vận khéo năm 2022,  được trên công nhận đạt 2/3 mô hình cấp huyện, 137 mô hình cấp xã.

 

Thay mặt Huyện uỷ, Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thái Bình ghi nhận và đánh giá cao, biểu dương những kết quả, công lao đóng góp, thành tích của Hội Cựu chiến binh huyện và cơ sở trong thời gian qua, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng. Hội đã luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực vung đắp và phát huy truyền thống quý báu “trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”; tổ chức Hội đã nỗ lực, phấn đấu xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Tổ chức Hội được cũng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng, hội viên được tập hợp, hoạt động có hiệu quả. Hội Cựu chiến binh huyện đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, nòng cốt là phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, gắn với cuộc vận động của Trung ương Hội và địa phương. Trong đó nổi bật là phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”… góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, kinh tế, xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Thời gian tới Hội Cựu chiến binh huyện và các cấp Hội tiếp tục đổi mới, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức Hội, cán bộ và hội viên; tích cực tham gia các phong trào cách mạng ở địa phương gắn với thực hiện chỉ tiêu thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2024.

 

Hoàng Minh