Đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự Họp mặt chức sắc tiêu biểu các tôn giáo mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024

29/01/2024

Sáng ngày 26/01/2024, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức Họp mặt chức sắc tiêu biểu các tôn giáo mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 nhằm để lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; ghi nhận, biểu dương công lao đóng góp của các tổ chức tôn giáo, chức sắc và đồng bào có đạo vào sự nghiệp phát triển của tỉnh; lắng nghe những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của chức sắc tiêu biểu các tổ chức tôn giáo; qua đó, tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; động viên chức sắc các tôn giáo, đồng bào có đạo tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó với quê hương, đồng hành cùng dân tộc, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024.

Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tặng quà cho đại biểu tham dự Họp mặt.

 

Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Huỳnh Văn Cuộn, Trưởng Ban Văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố; đại biểu chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo trong tỉnh.

 

Trong năm 2023, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh luôn quan tâm phát huy vai trò của các tôn giáo và đồng bào có đạo; hỗ trợ, tạo điều kiện và đảm bảo cho các tôn giáo hoạt động sinh hoạt tôn giáo bình thường, đúng quy định pháp luật và Hiến chương hành đạo; kịp thời xem xét, giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến tôn giáo đúng theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều kiện cụ thể của từng địa phương để đảm bảo các nhu cầu hợp pháp, chính đáng về sinh hoạt tôn giáo của Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng các cấp đã vận động các chức sắc tôn giáo, đồng bào có đạo thực hiện phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Với sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong năm đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đại bộ phận chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh, trật tự ở địa phương; tích cực thực hiện công tác từ thiện xã hội, với số tiền trên 148 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy mỗi tôn giáo có giáo lý, giáo luật riêng nhưng đều chung đường hướng hành đạo, luôn gắn bó quê hương, đồng hành cùng dân tộc, tham gia xây dựng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo.

 

Phát biểu tại buổi Họp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích, sự đóng góp quan trọng của các chức sắc tôn giáo, đồng bào có đạo trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. Đồng chí tin tưởng các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ vững đoàn kết, luôn gắn bó với quê hương vì sự phát triển của Bến Tre, đồng hành cùng dân tộc và hợp tác với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp phát động (đặc biệt là tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo đồng thuận, bàn giao mặt bằng thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; tích cực thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại khu dân cư, tham gia an toàn giao thông, không vi phạm pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội; tích cực hưởng ứng thực hiện đợt cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới); lan tỏa phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”; chung sức, chung lòng cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện đạt và vượt mục tiêu đề ra trong năm 2024.

 

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh gửi đến quý chức sắc, chức việc các tôn giáo, đồng bào có đạo và toàn thể Nhân dân tỉnh Bến Tre lời chúc mừng năm mới “Mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng”, “Năm mới thắng lợi mới”.

 

Tại buổi Họp mặt, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho 10 cá nhân với thành tích tích cực thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động năm 2023.

Tường Vi (VPTU)