Định hướng viết tin, bài Website Tỉnh ủy quý II/2024 và tháng 4/2024

03/04/2024

1. Tuyên truyền kết quả lãnh đạo cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Tỉnh uỷ năm 2024 trong quý I và nhiệm vụ trọng tâm cần đẩy mạnh thực hiện trong quý II trên tất cả các lĩnh vực; các công trình, dự án trọng điểm.

2. Tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024; tuyên truyền, giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vả vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” công tác triển khai thực hiện cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” trong 02 năm 2024-2025.

 

3. Tiếp tục tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

 

4. Thông tin, phản ánh kịp thời: Các hoạt động nổi bật của lãnh đạo tỉnh và các cuộc làm việc, hội nghị, các chuyến đi cơ sở của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; hoạt động của các cấp ủy. Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, ngày truyền thống, các hoạt động, sự kiện chính trị quan trọng của cả nước, của tỉnh Bến Tre nói riêng diễn ra trong quý II/2024 và tháng 4/2024.

 

5. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong ứng phó với xâm nhập mặn.

 

Ban biên tập