Đảng uỷ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022

16/12/2022

Sáng ngày 15/12/2022, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ mười, tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Kiệt - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối trao Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

 

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự quyết tâm và nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Đảng uỷ Khối và cấp uỷ cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Tỉnh ủy và Nghị quyết Đảng ủy Khối năm 2022 với chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”; cụ thể hóa và triển khai thực hiện bằng 23 đầu việc trên 05 lĩnh vực công tác: Chính trị, tư tưởng; tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; hoạt động Đoàn Thanh niên; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối.

 

Các đơn vị trực thuộc có nhiều nỗ lực trong tham mưu thực hiện các chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, sự quyết tâm của từng cá nhân, tổ chức trong đề xuất các giải pháp thực hiện. Đến nay, đã thực hiện xong 23/23 đầu việc. Qua đó, góp phần cải tiến, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

 

Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; sơ kết 02 năm thực hiện, cấp uỷ cơ sở biểu dương, khen thưởng 39 tập thể, 161 cá nhân; Đảng uỷ Khối khen thưởng 07 tập thể, 06 cá nhân; đề nghị về tỉnh khen thưởng 02 tập thể và 02 cá nhân. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, xây dựng Bến Tre phát triển nhanh, bền vững, sánh vai với các tỉnh trong khu vực và cả nước” đạt nhiều kết quả bước đầu; sơ kết 01 năm thực hiện, cấp ủy cơ sở đã biểu dương 64 tập thể, 291 cá nhân; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối biểu dương, khen thưởng 10 tập thể, 16 cá nhân tiêu biểu; đề nghị tỉnh khen thưởng 01 tập thể và 01 cá nhân. 

 

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được Đảng uỷ Khối và cấp uỷ cơ sở thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện. Sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025; kịp thời củng cố, kiện toàn cấp uỷ, tổ chức đảng ở cơ sở; hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 (năm 2022) và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030; cơ bản hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận, nhiệm kỳ 2022 - 2025; kết nạp 165/160 đảng viên mới, đạt 103,13% chỉ tiêu năm 2022.

 

Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022; quyết định kỷ luật 09 đảng viên (giảm 06 trường hợp, tương đương giảm 40% so với cùng kỳ năm 2021.

 

Lãnh đạo cụ thể hoá Quyết định số 306-QĐ/TU, ngày 19/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Đảng uỷ Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bước đầu nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới. Trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, có 13 mô hình đăng ký thực hiện trong năm 2022; thẩm định bước đầu, trình Ban Chỉ đạo tỉnh thẩm định và công nhận 10 mô hình cấp tỉnh. Lãnh đạo Đoàn Khối tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong năm, Đoàn Khối tổ chức hoạt động “Xuân yêu thương” cho đoàn viên khó khăn do bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; chương trình “Tết ấm cho em” và tri ân tuyến đầu trong phòng, chống dịch Covid-19 cho thiếu nhi là con đoàn viên khối y tế của Đoàn Khối; chương trình “Góp tri thức dệt mùa xuân” tại huyện Thạnh Phú, xây dựng công trình thanh niên thắp sáng tuyến đường nông thôn...  Tổ chức thành công các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên, Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng và Tết Trung thu năm 2022... Qua đó, Đoàn đã giới thiệu 77 đoàn viên ưu tú cho Đảng, có 27 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

 

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, năm diễn ra hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của cấp mình, đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đến cuối nhiệm kỳ; thực hiện chủ đề “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng ủy Khối xác định nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện có hiệu quả các đầu việc cụ thể hóa Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023, trong đó tập trung xây dựng “chi bộ 4 tốt” và “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” ; tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn về thông tin và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối với cấp ủy cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường quản lý đảng viên, kéo giảm tỷ lệ đảng vi phạm phải xử lý kỷ luật; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, làm nền tảng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

 

Hội nghị thống nhất một số chỉ tiêu cần đạt trong năm 2023 là: Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm chính trị được giao. 100% chi ủy, đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện thi đua “Đồng khởi mới” theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp từ 180 - 200 đảng viên mới; thành lập từ 1 - 2 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Phấn đấu hoàn thành 100% chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, kéo giảm 5% số đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật so với năm 2022; giải quyết dứt điểm tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, không để đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài. Có trên 90% tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên ở cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có tổ chức đoàn thể không hoàn thành nhiệm vụ.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng uỷ Khối và cấp uỷ cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được trong năm 2022. Đối với phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị Đảng ủy Khối và các cấp uỷ cơ sở cần chủ động triển khai ngay từ đầu năm 2023 để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Đồng chí đặc biệt lưu ý: Đảng uỷ Khối và cấp uỷ cơ sở cần tập trung lãnh đạo xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”. Phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng một cách sát hợp, hiệu quả hơn. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tập trung đánh giá kết quả xây dựng 04 mô hình điểm để nhân rộng ra toàn Đảng bộ theo phương châm “Học tập điển hình”, “Bắt kịp điển hình”, “Vượt qua điển hình”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ một cách phù hợp, đạt chất lượng và hiệu quả. Tập trung lực lượng, đề ra những giải pháp hiệu quả thực hiện hoàn thành công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tiếp tục phối hợp với các huyện uỷ, thành uỷ trong quản lý đảng viên sinh hoạt nơi cư trú, nhất là phối hợp với Thành uỷ Bến Tre tuyên truyền về các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh để tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Lấy ý kiến các ban đảng tỉnh, xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện thí điểm sinh hoạt đặc thù cho các tổ chức Đảng ở các khu công nghiệp và các doanh nghiệp tư nhân để bảo đảm quyền lợi cho đảng viên ở doanh nghiệp.

 

Nhân dịp này, Đảng uỷ Khối đã tổ chức trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các tháng 7, 8, 9 và 10 năm 2022; khen thưởng 07 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 

Trần Văn Phương