Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Giồng Trôm thi đua “Đồng Khởi mới”

05/08/2022

Sau khi được quán triệt Chỉ thị 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Đảng ủy Quân sự huyện xác định thi đua “Đồng Khởi mới” vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm trong xây dựng lực lượng vũ trang huyện nhà ngày càng lớn mạnh. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Quân sự tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Dân quân tham gia bắn đạn thật. (Ảnh: Kim Phụng)

Thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, căn cứ kế hoạch của cấp trên, Đảng ủy Quân sự huyện xác định Chủ đề thi đua: “Đoàn kết tốt, trách nhiệm cao, huấn luyện giỏi, kỹ luật nghiêm”, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể hóa tổ chức thực hiện bám sát nội dung phương châm “Hai chân - Ba mũi” và vận dụng sát với chức năng, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, để chọn “chân, mũi” phù hợp gắn với “Ba khâu đột phá” của phong trào thi đua Quyết thắng để phát động phong trào thi đua trong toàn lực lượng. Đảng ủy Quân sự huyện chọn “Hai chân”: Chân thứ nhất là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”; Chân thứ hai là tham mưu Huyện ủy, UBND huyện xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần đưa huyện Giồng Trôm phát triển nhanh, bền vững”; “Ba mũi” gồm: Mũi thứ nhất là nâng cao chất lượng huấn luyện; Mũi thứ hai là  xây dựng chính quy, chấp hành kỹ luật, pháp luật bảo đảm an toàn; Mũi thứ ba là  nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Quá trình thực hiện, Ban Chỉ huy thống nhất phân công từng thành viên trực tiếp tham mưu cho Đảng ủy và theo dõi kết quả triển khai, xác định những chỉ tiêu, đầu việc, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể và tổ chức phát động rộng rãi trong lực lượng. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã linh hoạt trong việc vận dụng thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU luôn gắn với phong trào thi đua Quyết thắng “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết TW4 đạt được những kết quả quan trọng.

Buổi huấn luyện dân quân tự vệ. (Ảnh: Kim Phụng)

Kết quả chân thứ nhất: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”. Đảng ủy Quân sự huyện thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Kết quả đánh giá xếp loại tổ chức đảng năm 2021 của Huyện ủy đối với Đảng bộ Quân sự huyện “Hoàn thành suất sắc nhiệm vụ”; có 01 chi bộ "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; có  05 cán bộ, đảng viên "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; có 27 cán bộ, đảng viên "Hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Chân thứ hai: Tham mưu Huyện ủy, UBND huyện xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần đưa huyện Giồng Trôm phát triển nhanh, bền vững”. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã sát với tình hình thực tế của địa phương, nhằm xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo số lượng, chất lượng. Ngoài ra, luôn duy trì nghiêm các ca, kíp trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tuần tra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thường xuyên luyện tập các phương án chiến đấu theo kế hoạch; thực hiện tốt công tác tập huấn cán bộ, tham gia hội thi, hội thao, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh và huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo chất lượng. Trong xây dựng khu vực phòng thủ luôn quan tâm xây dựng “thế trận lòng dân”.

Về phương châm “Ba mũi”. Mũi thứ nhất: Nâng cao chất lượng huấn luyện. Cấp ủy đảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác huấn luyện. Đơn vị luôn thực hiện đúng, đủ nội dung, chương trình, quân số tham gia huấn luyện đảm bảo 100% và luôn tích cực tự giác trong học tập, ôn luyện,... Kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có 70% - 80% đạt khá, giỏi; trong đó có trên 15% đạt giỏi. Quá trình huấn luyện kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng; gắn kết chặt chẽ với làm công tác dân vận, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Mũi thứ hai: Xây dựng chính quy, chấp hành kỹ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ công tác trong ngày, trong tuần, chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tích cực nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật và chấp hành an toàn giao thông cho mọi cán bộ, chiến sĩ. Từ đó xây dựng ý thức trách nhiệm, tính “tự giác, tự quản, tự rèn” cho mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, góp phần ổn định chính trị nội bộ, cán bộ, chiến sĩ thống nhất cao, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Mũi thứ ba: Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngủ cán bộ, vai trò nêu gương của người đứng đầu. Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Quân sự huyện đã nghiêm túc triển khai thực hiện. Thông qua đó, ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong đơn vị, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì đã phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện “Nói ít làm nhiều, nói đến đâu làm có hiệu quả đến đó”; gương mẫu trong cuộc sống và công tác. Luôn có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch lành mạnh, tích cực tự học, tự rèn; không ngại khó khăn gian khổ, chủ động, sáng tạo; là trung tâm đoàn kết lãnh đạo chỉ huy đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, quan liêu và mọi biểu hiện tiêu cực trong đơn vị.

Nói về giải pháp thực hiện trong thời gian qua, Thượng tá Nguyễn Trọng Linh, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho biết: Đảng ủy, Ban Chỉ huy chọn “Chân, Mũi” để thực hiện, xác định chủ đề, quán triệt sâu sắc vị trí, ý nghĩa của đợt thi đua, từ đó xây dựng trách nhiệm cho 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thực hiện thắng lợi các nội dung và mục tiêu thi đua. Căn cứ vào tình hình, đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thi đua cho phù hợp, tập trung vào việc khó, nhiệm vụ trọng tâm trọng tâm, cấp bách, khắc phục khâu yếu, mặt yếu tạo nên động lực thúc đẩy phong trào thi đua phát triển rộng, mạnh liên tục hàng ngày và hướng về cơ sơ. Phát động đảng viên thi đua với đảng viên, chi bộ thi đua với chi bộ; cùng với đó, phát huy vai trò của các thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng, các tổ chức quần chúng gắn với động viên tinh thần tự giác, tích cực của từng cán bộ, chiến sĩ trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả làm cơ sở để thực hiện các phong trào thi đua ở những năm tiếp theo đạt kết quả cao hơn.

Cùng với phong trào thi đua Quyết thắng, phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trở thành việc làm thường xuyên liên tục của cơ quan quân sự huyện. Qua phong trào thi đua, với những việc làm cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa nét đẹp “Bộ đội cụ Hồ” luôn được lan tỏa trong lòng nhân dân, xứng là lực lượng tin cậy của Đảng, chính quyền địa phương cơ sở.

Diệu Hiền