Đại biểu Nguyễn Trúc Sơn - Bến Tre: đề nghị nghiên cứu các tiêu chí của các dự án được hưởng cơ chế đặc thù

10/11/2023

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 6, sáng 09/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận ở hội trường hai nội dung: việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

Đại biểu Nguyễn Trúc Sơn- Bến Tre, tham gia thảo luận tại Hội trường về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù

về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ (sáng ngày 8-11-2023)

 

Tham gia thảo luận tại Hội trường về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, đại biểu Nguyễn Trúc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre tán thành cao việc trình Quốc hội về dự thảo Nghị quyết này. Đại biểu cho rằng, thời gian qua, Quốc hội đã thông qua rất nhiều cơ chế đặc thù cho các tỉnh, thành phố nhưng dự thảo Nghị quyết này giống như một cơ chế đặc thù cho một ngành cụ thể, đó là ngành giao thông, các công trình đưa ra là các công trình trọng điểm, cao tốc, công trình liên vùng, đây là một điểm rất mới đối với Quốc hội.

Đồng thời, qua tham khảo các chính sách, theo đại biểu, đa phần chính sách đã nhận được sự đồng thuận, thống nhất triển khai và đã từng triển khai thí điểm, ví dụ như chính sách về ngân sách nhà nước tham giao đến 70% dự án PPP đã được Quốc hội thông qua Nghị quyết số 98 cho thành phố Hồ Chí Minh áp dụng. Theo đại biểu, các dự án PPP về nguyên tắc chúng ta thu hút các nguồn lực đầu tư từ nguồn xã hội hóa nhằm phát triển kinh tế-xã hội. Các nhà đầu tư quan tâm đến các dự án thấy có hiệu quả nguồn thu, hoàn lại đầu tư càng nhanh thì nhà đầu tư sẽ càng quan tâm.

Vừa qua Quốc hôi đã thông qua rất nhiều dự án đường cao tốc, các công trình liên vùng nhưng hầu hết sử dụng từ vốn ngân sách nhà nước. Hiện nay, theo đại biểu, ngân sách chi ra càng ít càng tốt, phần còn lại các nhà đầu tư đóng góp, đây cũng là chia sẻ gánh nặng cho ngân sách trong đầu tư thay vì đầu tư công 100%. Do đó, đại biểu nhận thấy thật sự có lợi cho dân vì các dự án PPP mà nhà đầu tư càng bỏ ra ít, thời gian thu phí càng ngắn, người dân sẽ rất đồng tình. Một dự án PPP mà thời gian thu phí từ 20- 30 năm, thậm chí 40 năm người dân sẽ rất phản ứng và nhiều dự án cũng đã gặp vấn đề này. Vì vậy, đại biểu cho rằng những cơ chế đặc thù mà Chính phủ đề xuất phù hợp với thực tế, góp phần thúc đẩy tiến độ các dự án giao thông đường bộ.

Đại biểu cũng đã góp ý một số nội dung trong các chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ như sau: Về các tiêu chí, đại biểu thấy rằng rất phù hợp vì đề xuất cho danh mục dự án kèm theo cụ thể, không để hiểu khác, hiểu rộng cho nhiều dự án chưa có trong danh mục, còn nếu không đưa ra danh mục dự án thì đề nghị nêu rõ nguyên tắc, tiêu chí chung, dự án nào đáp ứng thì có thể áp dụng cho giao đoạn thí điểm 2023-2025. Trong các công trình, dự án ở địa phương, nhiều tỉnh, thành khi đề xuất dự án không phải là đường cao tốc, cũng không phải nằm ở những tuyến huyết mạch giao thông mà có những dự án mở ra cho những vùng mới để tạo hành lang kinh tế mới (ví dụ vừa qua Chính phủ đã có Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ, theo quy định cho 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện 16 dự án, các dự án liên tỉnh như Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, đó là cầu Cổ Chiên 2, cầu Cửa Đại không nằm trên quốc lộ, không phải là tuyến huyết mạch, đây hoàn toàn mở ra một tuyến mới). Từ đó, Đại biểu cũng kiến nghị, với những dự án đáp ứng tiêu chí mà chưa có trong phụ lục dự thảo nghị quyết này, thì đề xuất Chính phủ xem xét, bổ sung vào danh mục. Về cách làm, những dự án nào đã rõ nguồn vốn và đã đủ thủ tục thì cho triển khai ngay, còn dự án nào chưa hoàn thành thủ tục mà đáp ứng tiêu chí thì nên xem xét áp dụng cơ chế đặc thù theo thời gian cho phép của dự thảo Nghị quyết này.

Về thời gian thực hiện, đại biểu cho rằng, một dự án đầu tư công tốn rất nhiều thời gian nếu danh mục đầu tư kèm theo dự thảo nghị quyết này được Quốc hội thống nhất triển khai thì 3 năm 2023-2025 là không thể thực hiện xong. Việc này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần hết sức cân nhắc đề xuất khung thời gian để triển khai, áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù này thật sự hợp lý.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu trên…

Hồng Yến