Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi chất vấn về tình trạng lãng phí trong đầu tư công

08/11/2023

Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 6, sáng ngày 06/11/2023, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn. Theo chương trình, phiên chất vấn kéo dài 2,5 ngày với 4 nhóm lĩnh vực tổng hợp. Phiên chất vấn có mời đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham dự.

 Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi chất vấn Bộ Trưởng Bộ tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lĩnh vực đầu tư công

Phát biểu điều hành phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, tiếp tục chương trình, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ nhất về kinh tế tổng hợp. Về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, phạm vi chất vấn tập trung vào tiến độ, kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, công tác quy hoạch, việc lập các quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh, giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, phát triển hộ kinh doanh và doanh nghiệp, giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai dự án giải ngân vốn đầu tư công…Về lĩnh vực tài chính, phạm vi chất vấn là việc thực hiện nghị quyết giám sát chuyên đề về rà soát tồn tại, hạn chế trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, việc hoàn thiện pháp luật, chính sách thuế, việc mở rộng nguồn thu, chống xói mòn cơ sở thuế, chống thất thu thuế…Về lĩnh vực ngân hàng, phạm vi chất vấn là việc hoàn thiện pháp luật về cơ cấu lại tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu, chính sách ưu đãi khuyến khích nhà đầu tư tham gia xử lý tài sản bảo đảm, mua bán nợ xấu, việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về xử lý các ngân hàng yếu kém.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre tham dự phiên chất vấn Hội trường sáng ngày 6/11/2023

Tham gia chất vấn, Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bến Tre đã chất vấn về tình trạng lãng phí trong đầu tư công. Nội dung chất vấn như sau: Thực hiện Nghị quyết số 74//2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về việc đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Để kịp thời triển khai Nghị quyết 74 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 triển khai Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội. Nội dung Nghị quyết số 53 triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết số 74 của Quốc hội đã được thể chế hóa thành những nhiệm vụ, công việc trọng tâm của Chính phủ với 6 giải pháp chung và 26 nhiệm vụ cụ thể. 

Tuy nhiên, trên lĩnh vực này, cử tri cho rằng hiện nay đầu tư công chưa thật sự tiết kiệm mà thậm chí còn lãng phí rất lớn. Cùng một công trình dự án nếu là đầu tư  tư chỉ bằng phân nửa hoặc tối đa cũng chỉ bằng 2/3 so với tổng mức vốn đầu tư công, điều này, ngành nào cũng thấy, người nào cũng biết. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết suy nghĩ như thế nào về nhận định và ý kiến này của cử tri. Với trách nhiệm tham mưu cho Chính phủ trên lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ trưởng có những giải pháp gì để nâng cao hiệu quả, giảm tình trạng lãng phí trong đầu tư công?

Câu hỏi này đại biểu cũng đồng thời gửi đến Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trả lời nội dung dung chất vấn của đại biểu Yến Nhi, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng đầu tư công không lãng phí ở định mức xây dựng công trình, mà có lãng phí ở khâu triển khai thực hiện. Qua nghiên cứu định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành đối với công trình giao thông và gói thầu công trình kiến trúc, Bộ trưởng thấy không có gói thầu lãng phí mà thậm chí nhiều định mức đang còn thấp hơn so với chi phí thực tế. Chẳng hạn, gói thầu nhân công cao nhất của định mức có 300.000 đồng nhưng ở bên ngoài người ta phải thuê đến 500.000 đồng/ngày; định mức thi công một khối vữa bê tông 200, định mức dự toán 325kg xi măng thì trong định mức thi công Nhà nước ban hành chỉ hết 225kg xi măng. Những định mức này thực hiện qua nhiều năm tháng, nhiều địa hình, nhiều công trình đã được xây dựng nên Bộ trưởng khẳng định định mức đối với công trình xây dựng cơ bản thực hiện gần như chặt chẽ. Cho nên lãng phí của đầu tư công không phải nằm ở vấn đề định mức mà  nằm ở quá trình triển khai, chẳng hạn, các trường hợp công trình thiếu vốn, tiến độ thi công chậm, thời gian thi công kéo dài, chậm hoàn thành đưa vào sử dụng...gây lãng phí.

Trả lời nội dung chất vấn của đại biểu Yến Nhi về vấn đề lãng phí trong đầu tư công, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng nếu chúng ta khảo sát tốt, tính toán tốt thì trong quá trình triển khai sẽ nhanh hơn và không bị làm tăng chi phí. Công tác khảo sát, thiết kế, tổ chức thực hiện vì nhiều lý do khác nhau dẫn đến kéo dài và đã kéo dài chắc chắn làm giảm hiệu quả của dự án. Đây là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến lãng phí trong đầu tư công./. 

 

Hồng Yến