Công an Bến Tre đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh

27/11/2023

Chiều 24-11-2023, Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai đề án họp đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết (NQ) số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu kết luận.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu kết luận.

 

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) đã tập trung tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa thực hiện NQ số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị tại địa phương. Kết quả bước đầu đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban ngành trong việc triển khai thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng CAND.

 

Tham dự cuộc họp, đại biểu các sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố có nhiều ý kiến phát biểu xoay quanh những thuận lợi, khó khăn trong quá trong quá trình triển khai thực hiện NQ số 12-NQ/TW, đồng thời đề xuất một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện đề án.

 

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đánh giá Công an tỉnh Cơ quan thường trực BCĐ đã phát huy rõ nét vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, đề xuất; phối hợp các ngành, các cấp quán triệt, triển khai thực hiện NQ số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến tận cơ sở, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên; khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng Công an các cấp trong tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng bên cạnh những kết quả bước đầu đạt được vẫn còn một số hạn chế như tiềm lực của địa phương còn nhiều khó khăn, việc rà soát, chuyển đổi, bố trí đất an ninh vẫn còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng trụ sở Công an cấp xã. Những vấn đề này cần tập trung thực hiện quyết liệt trong thời gian tới..

 

Nguồn: baodongkhoi.vn