Ba Tri: Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

27/12/2023

Chiều ngày 26/12/2023, UBND huyện Ba Tri tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Dương Minh Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; đồng chí Dương Văn Chương và đồng chí Trần Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đồng chủ trì hội nghị.

UBND huyện khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác đảm bảo ATGT trong năm 2023

 

Năm 2023, huyện Ba Tri tích cực huy động các nguồn lực xã hội tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; huyện thực hiện đạt và vượt 19/21 chỉ tiêu Nghị quết (NQ) năm đề ra. Nổi bật, thu nhập bình quân đầu người đạt 65,58 triệu đồng/người/năm, đạt 100,89% NQ; giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản là 7.269 tỷ đồng, đạt 103,39% NQ; giá trị thương mại, dịch vụ là 7.296 tỷ đồng, đạt 107,58% NQ. Tổng thu ngân sách ước đạt 1.059 tỷ đồng, đạt 139,45% NQ, trong đó, thu thuế trên địa bàn 108 tỷ đồng, đạt 100,93% NQ.

 

Trong năm 2023, huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp của Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp để xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị 6 nông sản chủ lực của huyện gồm: Bò thịt, bò sữa; tôm; nghêu; tôm khô - cá khô; rau và chuỗi giá trị lúa. Tập trung xây dựng sản phẩm OCCOP, toàn huyện có 13 sản phẩm đạt OCOP, với 5 sản phẩm đạt 3 sao, 8 sản phẩm đạt 4 sao. Hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư được huyện tăng cường; Chương trình Đồng Khởi - Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể được quan tâm thực hiện tốt. Công tác chuyển đổi số đạt được nhiều kết quả quan trọng trên 03 trụ cột chính: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

 

Quy mô mạng lưới trường, lớp tiếp tục được điều chỉnh, cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục được tăng cường cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục. Chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh cho Nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác phòng ngừa, kiểm soát bệnh truyền nhiễm được quan tâm thực hiện tốt. Công tác lao động, việc làm và an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện tốt, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đưa người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đều vượt chỉ tiêu NQ. Công tác giảm nghèo được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo kéo giảm còn 5,58%, vượt 0,54% NQ; công tác chăm lo người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn được thực hiện tốt.

 

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu các ban, ngành huyện và xã, thị trấn thảo luận đưa ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt, đó là: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới (NTM). Đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, trong đó tập trung giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững; bảo vệ môi trường, thu gôm rác thải; công tác mời gọi, thu hút nhà đầu tư trên lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch…

 

Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Tùng phát biểu kết luận hội nghị.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Minh Tùng, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao kết quả đạt được năm 2023. Đồng thời lưu ý một số vấn đề cần tập trung để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Cụ thể như: Quan tâm công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; Chú trọng công tác phòng chống hạn mặn; hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ tốt hơn cho sản xuất nông nghiệp và trữ nước ngọt. Xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất, chăn nuôi theo chuỗi giá trị, tập trung ở 06 nhóm sản phẩm chủ lực và chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP”; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã, thành lập liên hiệp hợp tác xã; kiên trì các giải pháp tuyên truyền ngư dân đánh bắt hải sản không vi phạm vùng biển nước ngoài.   Đầu tư, nâng cấp hạ tầng đường, điện, thủy lợi phục vụ vùng nuôi. Tập trung hỗ trợ phát triển hạ tầng nuôi tôm công nghệ cao. Phối hợp các sở ngành tỉnh triển khai công trình khẩn cấp phòng chống xâm thực, xói lở bờ biển Cồn Ngoài, xã Bảo Thuận. Tập trung mời gọi đầu tư lắp đầy Cụm Công nghiệp Thị trấn - An Đức, xúc tiến triển khai đầu tư Cụm Công nghiệp An Hòa Tây; quan tâm hỗ trợ thực hiện các dự án điện gió; phát triển các ngành chế biến nông sản, thủy sản.Tập trung giải ngân vốn đầu tư xây dựng đạt kế hoạch năm. Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh về chính sách thuế, đầu tư kinh doanh để hoạt động hiệu quả hơn. Giải quyết tốt vấn đề về môi trường, mời gọi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác, xử lý nước thải tại bải rác An Hiệp. 

 

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu tập trung thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động trên địa bàn huyện; đẩy mạnh thực hiện Đề án Đa dạng sinh kế, giảm nghèo bền vững. Tổ chức nhân rộng các mô hình sinh kế đã triển khai có hiệu quả. Thực hiện đầy đủ chính sách người có công, đảm bao an sinh xã hội. Trước mắt, đề nghị các cấp, các ngành và các địa phương cần tập trung tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân mới Giáp Thìn 2024 với tinh thần vui tươi, tiết kiệm, lành mạnh; thực hiện tốt công tác chăm lo tết cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, công nhân lao động, người bị mất việc làm; cấp phát kịp thời các chế độ, chính sách đối với gia đình chính sách, người có công; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và ATGT trước trong và sau Tết Nguyên đán.

Dịp này, UBND huyện Ba Tri đã khen thưởng 12 tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) năm 2023.

 

Trà Dũng