Xã Tân Lợi Thạnh thi đua “Đồng khởi mới” xây dựng nông thôn mới

25/07/2022

Năm 2022, xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm được chọn là điển hình trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo Nghị quyết của Huyện ủy năm 2022, xã Tân Lợi Thạnh xây dựng cơ bản đạt 19 tiêu chí NTM.

Người dân tích cực tham gia “Ngày chủ nhật NTM”

 

Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Lợi Thạnh Nguyễn Thành Kiếm cho biết: Để thực hiện chỉ tiêu trên, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, xây dựng kế hoạch, có định hướng rõ ràng và những giải pháp chỉ đạo cụ thể về xây dựng NTM gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị trong xã như: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư gắn với chương trình xây dựng NTM”; Hội Nông dân phát động phong trào "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”; Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động phong trào "5 không, 3 sạch"; Hội Người cao tuổi vận động con cháu hưởng ứng các phong trào xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn hóa; Đoàn Thanh niên phát động phong trào “Chung tay xây dựng NTM”, hưởng ứng Chương trình “Ngày chủ nhật NTM”, Hội Cựu Chiến binh với phong trào "Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình". Đồng thời, tất cả đảng viên, đoàn viên, hội viên, giáo viên đăng ký thực hiện 15 tiêu chí hộ gia đình,...

 

Đến nay, Tân Lợi thạnh đã xây dựng đạt cơ bản 14/19 tiêu chí, còn lại 05 tiêu chí về: Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Môi trường, Quốc phòng và An ninh. Đây là những tiêu chí khó cần phải tập trung vận động.

Hệ thống giao thông xây dựng cơ bản hoàn chỉnh

 

Khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM, thời gian qua, Đảng ủy xã Tân Lợi Thạnh luôn quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, bất kỳ việc gì cũng quan tâm đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân và được thực hiện theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", nên đa số các chương trình, phần việc đều được nhân dân đồng thuận cao và tích cực hưởng ứng thực hiện. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, chính sách xã hội, chính sách người có công được quan tâm thực hiện. Hiện nay, hộ nghèo theo chuẩn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn xã là 186 hộ, trong đó, hộ nghèo thuộc diện Bảo trợ xã hội là 11 hộ, tỷ lệ 5,91%. Tổng số người trong độ tuổi lao động là 5.079 người; Tổng số người có việc làm trong độ tuổi lao động là 4.789 người, đạt tỷ lệ 94,3%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 là 50,2 triệu đồng. Công tác giáo dục, y tế được các ngành quan tâm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Xã chú trọng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở đều đạt hàng năm. Tổng số lao động trong độ tuổi có việc làm tại xã là 5.222 người, số lao động qua đào tạo có văn bằng chứng chỉ là 1.117 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 21,39%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là 6.541 người chiếm tỷ lệ 92,5%. Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi 7,12%.

 

Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Lợi Thạnh Nguyễn Thành Kiếm cho biết: Trong thực hiện xây dựng NTM ở xã không chạy theo thành tích, chỉ tiêu trước mắt mà chú trọng phát triển đồng đều các tiêu chí với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân, luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, giải pháp đa dạng để người dân nắm, hiểu rõ lợi ích của việc xây dựng NTM. Chính vì vậy, trong thời gian tới xã sẽ tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động trên các lĩnh vực: giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, hoạt động nhân đạo từ thiện, xây dựng nhà tình thương, giải quyết việc làm,… góp phần hoàn thành 19 tiêu chí xã NTM.

 

Diệu Hiền