Triển khai công tác tư pháp năm 2023

20/12/2022

Chiều 19-12-2022, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và các Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Nguyễn Khánh Ngọc, Phan Chí Hiếu, Đặng Hoàng Oanh chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

 

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành trên cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười dự và chủ trì hội nghị.

 

Năm 2022, việc triển khai chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, địa phương và các nhiệm vụ đột xuất thuộc lĩnh vực quản lý được bộ, ngành tư pháp thực hiện chủ động, ban hành sớm để tổ chức thực hiện với tinh thần vào cuộc “từ sớm, từ xa”. Công tác xây dựng pháp luật nói chung, công tác thẩm định, rà soát văn bản quy phạm pháp luật nói riêng đã được các bộ, ngành quan tâm, chú trọng triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục đổi mới, bám sát yêu cầu đời sống thực tiễn, lấy người dân là trung tâm thụ hưởng.

 

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, giới thiệu mô hình, cách làm mới, hiệu quả; các khó khăn, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; đề xuất nhiệm vụ trọng tâm năm 2023...

 

Phát biểu chỉ đạo, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ghi nhận và biểu dương thành tích ngành tư pháp đạt được trong năm 2022. Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được ngành tư pháp đề ra trong năm 2023, Phó thủ tướng yêu cầu ngành tư pháp tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện và thể chế hóa, tham mưu thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp. Triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính đã được Quốc hội giao. Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp, nhất là đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

 

Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Nghiên cứu tham mưu, chủ động tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế theo đúng định hướng công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và quy định, quy chế trong hoạt động đối ngoại.

 

Dịp này, có 2 tập thể đơn vị thuộc Bộ và Cục Thi hành án dân sự các địa phương có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 44 tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng với thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022…

 

Nguồn: baodongkhoi.vn