Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

12/01/2023

Ngày 11-1-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lãnh đạo chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện NQ Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ trì hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Tam. Tham dự còn có lãnh đạo các ban ngành Trung ương và địa phương.

Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai thực hiện NQ Trung ương 8, khóa XI, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng cho biết: 10 năm qua việc phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bến Tre đạt được nhiều kết quả tích cực. Lực lượng vũ trang (LLVT) thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị gắn với phát triển kinh tế - xã hội; chủ động tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời xử lý, giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề, vụ việc phức tạp nổi lên, những nguy cơ, yếu tố tiềm ẩn đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng và khu vực dịch vụ; vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao có khởi sắc, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; hạ tầng công nghiệp tiếp tục được đầu tư, góp phần gia tăng giá trị sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu cho ngân sách, giải quyết việc làm cho lao động…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh Bến Tre qua 10 năm thực hiện NQ Trung ương 8 khóa XI. Trong đó, Tỉnh uỷ Bến Tre lãnh đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh với lực lượng vũ trang làm nòng cốt.

Phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Trọng Nghĩa.

Phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Trọng Nghĩa.

Tỉnh ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức tốt việc quán triệt, cụ thể hoá thực hiện NQ Trung ương 8 khóa XI và các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động cho các cấp, các ngành, cán bộ và quần chúng nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, Biên phòng toàn dân vững chắc, xây dựng các tiềm lực và thế trận trong khu vực phòng thủ vững mạnh.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi NQ Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Tỉnh ủy Bến Tre tập trung lãnh đạo thực hiện một số nội dung trọng yếu như: Nâng cao tính dự báo trong tình hình mới nhằm vừa kiên định mục tiêu vừa ứng phó linh hoạt, uyển chuyển để tạo ra cơ hội trong hội nhập quốc tế; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc NQ Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các NQ, kết luận của Bộ Chính trị về quốc phòng, an ninh; tăng cường giữ vững sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với lực lượng vũ trang; các tổ chức cơ sở đảng phải giữ vững chính trị, tư tưởng, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; tăng cường lãnh đạo công tác phối hợp với LLVT trong thực hiện việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng nhân dân vững chắc.

 Phát huy vai trò chủ trì phối hợp của cơ quan quân sự trong tham mưu tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng khu vực phòng thủ, các quy hoạch xây dựng công trình phòng thủ, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần - kỹ thuật,... Đồng thời, từng bước triển khai xây dựng các công trình phòng thủ phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương; nghiên cứu phương án bố trí lực lượng phù hợp, hình thành thế trận phòng thủ vững mạnh, rộng khắp, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra, giữ vững khu vực phòng thủ tỉnh.

Ngoài ra, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; tập trung chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ trình độ, năng lực làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Xây dựng LLVT vững mạnh về tổ chức, biên chế, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại…

Phát biểu bế mạc hội nghị, Ủy viên Trưng ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gửi lời chào mừng và cảm ơn đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo và các đồng chí trong Tổ Công tác đã đến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện NQ Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu kết luận hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu kết luận hội nghị.

Qua một buổi làm việc khẩn trương, tích cực, hội nghị đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các đại biểu cơ bản thống nhất với tình hình, kết quả qua 10 năm thực hiện NQ Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, tập trung tham luận những nội dung mang tính đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đặc biệt, hội nghị được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo.

Thay mặt Tỉnh ủy, tôi xin nghiêm túc tiếp thu tất cả các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo; Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đặc biệt tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả NQ Trung ương 8 khóa XI.

Năm 2023 là năm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, do đó là năm có tính chất quan trọng trong triển khai thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp và NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Qua đó, tôi đề nghị các cấp ủy, các ngành tập trung dồn sức, tăng tốc mạnh mẽ với khí thế cao nhất để triển khai thực hiện, phấn đấu và nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu NQ năm 2023 ngay từ đầu năm.

Có giải pháp mạnh mẽ triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả phương châm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng là chủ đề năm 2023: “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”; trong quá trình triển khai thực hiện chủ đề năm 2023, tuỳ theo tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương, trong từng giai đoạn, từng công việc để có sự chủ động, linh hoạt lựa chọn, đặt trọng tâm vào việc thực hiện một hoặc một số thành tố cụ thể của chủ đề để chỉ đạo thực hiện.

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; NQ Trung ương 5, Trung ương 6 khoá XIII, các NQ, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; NQ Trung ương 8 khoá XI, các NQ, kết luận của Bộ Chính trị về quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân đối với nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ thời bình; quan tâm kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án,… kinh tế của tỉnh, bảo đảm không ảnh hưởng đến thế trận phòng thủ chung của tỉnh, có tính lưỡng dụng, vừa phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế thời bình, vừa đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh thời chiến.

Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội thường trực, Dân quân tự vệ, Dự bị động viên, bảo đảm chất lượng tổng hợp ngày càng cao của LLVT, đủ khả năng độc lập xử lý các tình huống quốc phòng - an ninh trong thời bình, bảo vệ địa phương khi có chiến tranh, theo phương châm “tỉnh giữ tỉnh, huyện giữ huyện, xã giữ xã”; tăng cường lãnh xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững chắc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ trao bằng khen cho các tập tiêu tiêu biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ trao bằng khen cho các tập tiêu tiêu biểu.

 

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho 15 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện NQ Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo baodongkhoi.vn