Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành

21/03/2024

Chiều 20-3-2024, Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) Tỉnh ủy năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; việc phát động cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” theo Kế hoạch số 330-KH/TU ngày 29-1-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tình hình, kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); tình hình, kết quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn, thư theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị.

 

Cùng tham gia buổi làm việc có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Cao Văn Dũng; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, đại diện lãnh đạo các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các Sở, ngành tỉnh.

 

Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Sang phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phạm Văn Sang phát biểu tại buổi làm việc.

 

Ngay từ đầu năm, Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo tuyên truyền, quán triệt và triển khai sâu rộng chủ đề năm 2024 “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” của Tỉnh ủy gắn với 6 nhiệm vụ trọng tâm cùng 3 khâu đột phá của Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. So với chỉ tiêu NQ Huyện ủy năm 2024, trong quý I năm 2024 thực hiện đạt và vượt 3/24 chỉ tiêu; 5/24 chỉ tiêu đạt từ 50 đến dưới 100%; 4/24 chỉ tiêu đạt tiến độ; 7/24 chỉ tiêu dưới 25%; 5/24 chỉ tiêu đánh giá cuối năm.

 

Ban Thường vụ Huyện ủy phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến phát động cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” đầu Xuân Giáp Thìn 2024. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch phát động và đăng ký thực hiện cao điểm thi đua trong nội bộ từng ngành, đơn vị, địa phương. UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cao điểm thi đua đối với khối các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị trực thuộc; tổ chức ký cam kết trách nhiệm giữa Chủ tịch UBND huyện với các Phó chủ tịch UBND huyện, thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn để xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong năm 2024.

 

Về tiến độ xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, đến nay, huyện đánh giá cơ bản đạt 3/9 tiêu chí gồm: tiêu chí số 1 về quy hoạch, tiêu chí số 3 về thủy lợi và phòng chống thiên tai, tiêu chí số 4 về điện); 6 tiêu chí còn lại đánh giá đạt 60% trở lên.

 

Công tác tiếp dân, xử lý đơn theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị được huyện quan tâm thực hiện. Huyện ủy tiếp nhận 39 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Thường trực Huyện ủy đã chuyển đơn đến các cơ quan giải quyết. Việc bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng theo quy định.  

 

​Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười phát biểu tại buổi làm việc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười phát biểu tại buổi làm việc.

 

Tại buổi làm việc, đại biểu các sở, ngành tỉnh ghi nhận trao đổi, làm rõ nhiều kiến nghị của huyện. Đồng thời định hướng giải pháp một số nội dung liên quan đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, quy hoạch, kiến trúc, các dự án đô thị, tiến độ xây dựng huyện NTM, việc đảm bảo tình hình an toàn giao thông, hành lang an toàn giao thông, công tác ứng phó, phòng, chống hạn mặn, việc khắc phục một số nội dung liên quan đến công tác nội vụ.

 

 Phát biểu của Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm tại buổi làm việc.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm ghi nhận kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Châu Thành.

 

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm ghi nhận kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Châu Thành trong triển khai thực hiện NQ Tỉnh ủy năm 2024; việc hưởng ứng cao điểm thi đua “Đồng khởi mới”; tình hình, kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện đạt chuẩn NTM cũng như tình hình, kết quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn, thư theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị. Theo Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dù gặp khó khăn nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của địa phương, các sở, ngành tỉnh trên tinh thần cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” huyện sẽ thực hiện đạt chỉ tiêu NQ đại hội đảng các cấp, xây dựng thành công huyện NTM theo kế hoạch đề ra, sẵn sàng với khí thế tiến công bước vào nhiệm kỳ mới 2025 - 2030.

 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của huyện trong thực hiện NQ quý I năm 2024. Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy ghi nhận ý kiến đóng góp của đại biểu tại buổi làm việc cụ thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu NQ Huyện ủy, Tỉnh ủy năm 2024.

 

Phát biểu chỉ đạo của Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu kết luận buổi làm việc.

 

Định hướng giải pháp thời gian tới, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị, huyện quan tâm công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát. Phát huy vai trò của người đứng đầu. Trong cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” 2 năm 2024 - 2025, huyện quan tâm cho công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân, cán bộ, đảng viên, hệ thống chính trị cho triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Quan tâm việc rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách đối với các xã, thị trấn thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Huyện quan tâm rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, Uỷ ban Kiểm tra. Tập trung công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện, cơ sở nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị.

 

Quan tâm phối hợp với các sở, ngành tỉnh tập trung xây dựng xã đạt chuẩn NTM. Về tiêu chí huyện NTM, tập trung xây dựng 6 tiêu chí chưa đạt, phấn đấu quyết liệt đưa Châu Thành đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2025.

 

Trên lĩnh vực kinh tế, huyện tập trung cho phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng. Tập trung phát huy hiệu quả các công trình đê bao, các cống ngăn mặn. Quan tâm rà soát, bổ sung các chỉ tiêu NQ Huyện ủy để có giải pháp thực hiện hướng đến đạt chỉ tiêu NQ Tỉnh ủy năm 2024. Huyện tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng vùng cây ăn trái đặc sản, an toàn, có giá trị kinh tế cao. Từ đề án, gắn với Quy hoạch tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy nên cụ thể hóa trong xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, định hướng đến năm 2050, nhằm hiện thực hóa mục tiêu đề ra hướng đến xây dựng Bến Tre nói chung, Châu Thành nói riêng phát triển giàu đẹp.

 

Nguồn: baodongkhoi.vn