Thường trực Huyện ủy Thạnh Phú làm việc với Khối Vận quý I/2024

25/03/2024

Ngày 22/3/2024, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Thạnh Phú Phạm Văn Bé Năm đã chủ trì buổi làm việc với Khối Vận huyện về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy quí I/2024.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Thạnh Phú Phạm Văn Bé Năm phát biểu tại buổi làm việc

Quí I/2024, hoạt động của Khối Vận huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng; tập trung tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2024; nhất là tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết Tỉnh ủy, Huyện ủy năm 2024 và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Đồng thời xây dựng kế hoạch hưởng ứng cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” theo chỉ đạo của trên. Triển khai và đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động hụi (Đã đăng ký 03 mô hình cấp tỉnh). Triển khai các nội dung đăng ký thực hiện công tác giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị và được Thường trực Huyện ủy đồng ý cho chủ trương thực hiện năm 2024 (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện giám sát 06 đơn vị. Liên đoàn Lao động huyện giám sát 04 đơn vị. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện giám sát 02 đơn vị và phúc tra 02 đơn vị. Hội Cựu Chiến binh huyện giám sát 02 đơn vị. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện giám sát 02 đơn vị. Hội Nông dân huyện giám sát 01 đơn vị).

Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân đón Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, tiết kiệm, an toàn; thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, xây dựng giao thông nông thôn. Tiếp tục xây dựng kế hoạch củng cố, kiện toàn để từng bước đi vào hoạt động ổn định nhất là tập trung giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu trú cho Đảng xem xét kết nạp; các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn được quan tâm thực hiện. Toàn huyện đã vận động trao tặng hơn 9.116 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trị giá 3.598.200.000 đồng (suất quà cao nhất là 1.200.000 đồng, suất quà thấp nhất là 170.000 đồng).

Tiếp tục tham mưu tốt cho Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, công tác tôn giáo và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Phối hợp với các cơ quan khối chính quyền trong công tác vận động bàn giao mặt bằng triển khai các công trình, dự án trên địa bàn huyện nhất là tham gia vận động, nắm tình công tác vận động, thu  hồi,  quản  lý, sử dụng đất C2 Thạnh Phong, K22 An Nhơn và đất quốc  phòng xã An Điền.

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Phạm Văn Bé Năm ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua, yêu cầu thời gian tới các cơ quan Khối Vận tập trung triển khai ngay Chương trình công tác dân vận của Huyện ủy năm 2024 đến các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và triển khai phát động cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” trong hệ thống chi, tổ hội, đoàn thể, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác tuyên truyền, vận động; giám sát, phản biện. Tập trung tuyên truyền vận động người dân phòng chống hạn mặn, chăm lo phát triển kinh tế; tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa và vận động người dân đồng thuận trong thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn nhất là đất đất C2 Thạnh Phong,  K22 An Nhơn và đất quốc phòng xã An Điền.

Vận động, tiếp nhận, phân bổ các nguồn hỗ trợ của tổ chức, cá nhân công khai, minh bạch, đúng đối tượng, cơ bản giải quyết về nhà ở cho hộ chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện đang gặp khó khăn về nhà ở.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng theo Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nói chung và đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nói riêng. Với mục đích đổi mới nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi, tổ hội ngày càng đi vào nền nếp, có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của đoàn viên, hội viên,… Trong công tác huy động sức dân để xây dựng nông thôn, hạ tầng đô thị, cần có nhiều hình thức phong phú, đa dạng để vận động nhân dân nắm chắc chủ trương và tích cực tham gia thực hiện.

Đặc biệt, quan tâm tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

 

Lâm Tấn (Ban Dân vận Huyện ủy Thạnh Phú)